RKL on ottanut Moodle-oppimisalustan käyttöön. Verkossa toimiva oppimisympäristö mahdollistaa loppukäyttäjälle pääsyn sisältöön milloin vain ja missä vain.

Verkkokoulutukseen tarvitset vain päätelaitteen ja web-selaimen. Ensimmäisen verkkokoulutuksen aihe on rakenteiden kylmäsillat ja niiden välttäminen.

Koulutukseen pääsee osoitteessa http://www.koulutus-rkl.fi/ valitsemalla Kylmäsillan-kurssin ja kirjautumalla vierailijana.

Kurssisivun keskipalstassa löytyy tuottamamme aineisto jaettuna eri tasoihin. Jokaisen tason jälkeen seuraa case-esimerkkejä, joiden avulla opiskelijaa tutustuu aiheeseen ja sisältöön käytännön esimerkkien kautta, ennen kuin siirtyy seuraavalle tasolle. Lähdeviitteiden kautta asiaan voi tutustua syvällisemmin.

Oppimisalustan avulla voi myös löytää uusia ideoita muilta alan ihmisiltä. Keskustelupalstalla voi muun muassa kysyä muiden mielipiteitä ja pyytää apua omaan ongelmaansa.

Aineisto on tuotettu yhteistyössä RIA:n ja Kingspan Insulationin kanssa. Kohderyhmä on erityisesti RKL:n ja RIA:n jäsenet sekä rakennusalan opiskelijat.

Miksi verkkokoulutus?

RKL:n keskeisimpiä ja tärkeimpiä palveluita jäsenistölleen ovat erilaiset ja perinteikkäät koulutukset. RKL-Palvelut Oy tuottaa jäsenistölle useita tärkeitä koulutusohjelmia sekä yksin että eri yhteistyökumppaneiden kanssa.

Vuonna 2015 RKL-Palvelut tuotti noin 55 koulutuspäivää, joissa oli osallistujia runsas 400. Koulutukset kestivät keskimäärin 4–5 htp/koulutus.

Kun koulutus siirretään verkkoon, aineistolla saavutetaan laajempi kohderyhmä, minkä lisäksi säästetään materiaalin tuotantokustannuksia pidemmällä aikavälillä.

RKL-koulutusten ydinaineisto on usein sellaista, joka muuttuu melko vähän. Tästä johtuen verkko mahdollistaa jatkossa materiaalin ketterämmän ja erittäin kustannustehokkaan päivittämisen.

Kun koulutusmateriaali on verkossa, opiskelijalla on mahdollisuus tutustua kurssin sisältöön ja aineistoon jo ennen lähipäivään osallistumista. Tämä lisää motivaatiota kurssiin ja tuottaa tehokkaampia oppimistuloksia.

Sama aineisto eri kohderyhmille

Hyvin tuotettu verkkoaineisto soveltuu peruskäytön lisäksi laajasti oppilaitoksiin, järjestöihin, kouluihin ja yrityksiin opetus- ja koulutuskäyttöön modernin monimuotokoulutusmallin (lähikoulutus ja verkkokoulutus) mukaisesti.

Kun aineistoa päästään levittämään laajemmalti, lisää se myös RKL:n tunnettavuutta modernina ja laadukkaana koulutuksen järjestäjänä.

Oppimisen siirtyessä verkkoon

Verkko-opetuksessa muuttuu moni asia verrattuna perinteiseen luokkamuotoiseen opetukseen. Suurimpana muutoksena kuitenkin se, että enää ei keräännytä kutsuttuna samaan aikaan ja samaan paikkaan opiskelemaan. Itse kukin valitsee itselle sopivimman ajankohdan ja paikan opinnoilleen.

Myös itseohjautuvuus korostuu ja vastuu omista opinnoista kasvaa. On pystyttävä johtamaan itseään siten, että aika ja paikka opintojen eteenpäin viemiselle järjestyvät työn ja vapaa-ajan lomasta.

Teksti Joakim Högström ja Jari Kostiainen, kuva Istockphoto