RKL toivoo silti lisää koulutuspaikkoja työmaajohtajille

Hallitusohjelmaan kirjatut suunnitelmat väylärahoituksen kehittämisestä ja asumisen sekä rakennetun ympäristön panostamiseen ilahduttavat Rakennusmestareita ja -insinöörejä. 

Raideyhteyksiin panostetaan voimakkaasti tulevalla hallituskaudella. Samoin perusväylänpitoon on luvattu mittavia määrärahalisäyksiä. Tie-ja liikenneverkostoon panostaminen lisää myös muuta rakentamista.

Kaikki nämä Suomen kilapailukykyä lisäävät päätökset lisäävät rakennusalan työpaikkoja varsinkin infrapuolelle. Toimiala on pitkään toivonut tukevampia investointeja infraan ja liikenneväyliin. Suomen infrastruktuurin rahoitus pitäisi olla vuosittain 2,3 mijardia eli prosentti bruttokansantuotteestamme (ROTI 2019 -raportti).

Infra-alan osaajia tarvitaan lisää. Ulkotyöt sateesssa eivät ole rakentamisessakaan olleet niitä hohdokkaimpia tehtäviä. Nousukaudella hyvistä ja kokeneista osaajista on ollut huutava pula.  Koulutukseen on panostettava, jotta hallituskauden suunnitelmat isoista hankkeista saadaan toteutetua.

Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL toivoo lisää työnjohtajan Rkm AMK  tähtäävien tutkintojen aloituspaikkoja. Monimuotopaikkoja olisi helppo lisätä olemassa oleviin rkm-koulutuspaikkoihin. Koulutusmalli on koettu niin kouluissa kuin työmailla erittäin toimivaksi ratkaisuksi työnjohtajien työvoimapulaan.

Vaikka rakentamisen suhdanne notkahtaa, työmaille kaivataan edelleen runsaasti ammattitaitoista työnjohtoa kasvavan eläköitymisen, uudis- ja erityisesti korjausrakentamisen ammattitaitovaatimusten vuoksi. Infrarakentaminen vaatii omaa spesifiä osaamista.

Rakennuksen kuntoarvioijan uudet osaamis- ja pätevyysvaatimukset

Tuoreessa hallitusohjelmassa asuntopolitiikan kokonaisuudessa on tavoitteena tuoda myös kuntotarkastustoiminta lainsäädännön piiriin. RKL on tyytyväinen, että pitkän keskustelun tuloksena kuntotarkastajille luodaan vihdoin omat pätevyysvaatimuksensa. Tämä tuo selvää lisäarvoa RKL:n jäsenten ammatinharjoittamiseen kuntotarkastustoiminnassa.