RKL-hallitus järjestäytyi ja järjesti kahden päivän seminaarin Tallinnassa 9.10.4. Seminaarin tavoitteena on keskustella toiminnan kehittämiseen liittyvistä asioista.

Ryhmätyössä pohdittiin muun muassa, että kuinka saadaan jäseniä aktivoitumaan kentällä. Todettiin, että nykyiset sähköiset viestintäkanavat (muun muassa www.rakennustaito.fi) auttavat yhdistyksiä vuorovaikuttamaan paremmin yhteisönsä kanssa ja löytämään sitä kautta myös uusia jäseniä. Lisäksi mentorointi nostettiin yhdeksi avaintekijäksi ”rekrytoitaessa” uusia nuoria jo työssäolevia rakennusmestareita.

Viime vuonna vastaavanlainen seminaari järjestettiin Tukholmassa, ja tapahtuma sai osallistujilta hyvää palautetta. Hallitus oli jälleen paikalla lähes kokonaisuudessaan. Keskustelu oli rikasta, avointa ja hyvin vuorovaikutteista. Seminaarin yhteydessä pidettiin myös hallituksen kokous II/2015 ja valiokuntien kokoukset.

Kuva Jari Kostiainen