Alkuvuonna kolme työntekijää sai surmansa putoamistapaturmissa rakennustyömailla. Kattotöissä tapaturmataajuus pienenee talvella.

Vuoden alusta heinäkuun alkupuolelle oli rakennustyömailla sattunut neljä kuolemaan johtanutta onnettomuutta. Näistä kolme liittyi putoamisiin. Yksi sattui työntekijän siirtyessä henkilönostimen nostokorista kerrostalon parvekkeelle. Toisessa onnettomuudessa työntekijä putosi varastohallin katolta kattoluukkujen asennustöissä. Kolmannessa kuolemaan johtaneessa onnettomuudessa työntekijä putosi nosturin puomilta telineasennuksen aikana.

Rakennusteollisuus RT:hen kuuluva Kattoliitto ottaa työturvallisuuden vakavasti, sillä korkealla työskentely lisää vaaroja. Jokaista vakavaa onnettomuutta kohti sattuu useita lievempiä sekä läheltä piti -tapauksia, joiden tutkiminen auttaa estämään tapaturmat.

Kattoliitto tilastoi urakoitsijajäsenten tapaturmat vuosittain, ja lisäksi parikymmentä yritystä raportoi tapahtumat kerran kuukaudessa, kertoo liiton toimitusjohtaja Sanna Nuikka.

”Haluamme tietää, mitä on tapahtunut ja millaisissa olosuhteissa, jotta pääsemme kiinni syihin. Sattuu liukastumisia, kompastumisia ja väärästä ergonomiasta johtuvia tapaturmia.”

Sanna Nuikka pitää yllättävänä, että kattotöissä tapaturmataajuus on pienempi talven pimeillä ja liukkailla säillä kuin kesällä. Tapaturmataajuusluku suhteuttaa tapaturmien määrän työtunteihin, joten se ottaa huomioon, että kattotöitä tehdään talvella vähemmän. Kesällä tapaturmataajuus nousee.

”Silloin tehdään paljon töitä ja ollaan ehkä fyysisesti ja psyykkisesti väsyneitä. Myös lomien jälkeen turvallisuusasioita kannattaa kerrata työpaikoilla.”

Hellekesänä 2018 yleistyivät kuumuuteen liittyvät tapaturmat ja palovammat. Nuikan mielestä syynä saattoi olla kuumuuden väsyttävyys ja se, että helteellä turvavarusteita mielellään vähennetään.

Rakennusteollisuuden tavoitteena on nolla työtapaturmaa vuoteen 2020 mennessä, mutta tähän on matkaa. Tapaturmavakuutuskeskuksen mukaan viime vuonna rakennusalan tapaturmataajuus oli 60, kun kaikkien toimialojen yhteenlaskettu keskiarvo oli 29,1. Kattoliiton jäsenyrityksissä tapaturmataajuus oli viime vuonna 45,8.

Nollaan pitkä matka

Kattoliitto on kartoittanut alan tapa­turmia pian vuosikymmenen. Vuonna 2010 tapaturmataajuus oli miljoonaa työtuntia kohti 82,5. Vuonna 2015
tapaturmataajuus oli lähes puolittunut noin 43:een. Tilastoon päätyvät onnettomuudet, jotka johtavat vähintään päivän sairauspoissa­oloon.

”Aluksi tapaturmataajuus saatiin kääntymään huomattavaan laskuun, nyt kehitys on hitaampaa.” Nuikka sanoo, että helpommat keinot, kuten kypärien, suojalasien ja turvakenkien käyttö, on jo toteutettu, nyt haasteet ovat pikemminkin asenteissa.

Hän on vakuuttunut siitä, että tur­val­lisuuskoulutus ja -valistus kantavat hedelmää. Syksyllä liitto julkaisee Kattotöiden turvallisuusoppaan. Liiton uusimmassa Toimivat katot -julkaisussa turvallisuusosio on laajennettu ja siirretty alkuun. Julkaisut ovat maksutta saatavilla.

Teksti Pirkko Koivu, kuva iStock