Kalasataman kauppakeskuksen runko on lähes valmis, mutta muurareilla riittää vielä väliseinätöitä. Yli kolme ja puoli hehtaaria tiiliseinää on urakkakooltaan ”kerran elämässä” -sarjaa.

Kalasataman kaupunkikuva tulee olemaan lasivoittoinen, mutta myös muiden materiaalien näkökulmasta kohde on poikkeuksellisen laaja. Rakenteille tulee pian kahdeksan uuden kaupunkikeskuksen tornitaloa, joista korkein kurottuu 134 metriin merenpinnan yläpuolelle. Itse kauppakeskus monine palveluineen valmistuu ensi vuoden syksyllä, mutta jo nyt runko- ja myös väliseinätyöt ovat pitkällä.

Valmista olisi tullut aiemminkin, ellei viiden vuoden takainen kaavavalitus olisi pysäyttänyt jättityömaata runsaaksi kahdeksi vuodeksi. Nyt valitus on käsitelty ja kumottu, ja REDIn hermokeskukseksi valmistuva kauppakeskustyömaa etenee kiivaaseen tahtiin.

REDin rakentaminen on miljardihanke. Erillisiä työnjohdollisia osakokonaisuuksia on tällä hetkellä meneillään kymmeniä. SRV:n työmaapäällikkö Jukka Nikkolalla on alaisina alaurakoitsijoiden työnjohto mukaan lukien pitkälti toista sataa työnjohtajaa, joista yksi on muuraustyönjohtaja Viljami Harjuniemi SRV:ltä. Hän viime kädessä huolehtii, että REDIn muuraustyöt etenevät sovitussa aikataulussa ja tulevat optimaalisesti yhteensovitetuiksi muiden työvaiheiden kanssa.

Muurattavaa REDIssä riittää: 15 muuraria tekee pitkää päivää noin puolentoista vuoden kestoisessa urakassa, jonka tekijäksi valittiin toissatalvisen kilpailun tuloksena SB Rakennus Oy.

”Tämä on meillekin todella iso kohde. Ja kaikki 36 000 neliömetriä koostuvat pelkästään väliseinistä, joita toki on montaa erityyppistä tiloista ja erityisesti äänieristysvaatimuksista riippuen”, kertoo SB Rakennuksen toimitusjohtaja Aleks Salasin.

Tehostavia innovaatioita

Salasin erikoistui muurattuihin rakenteisiin Tallinnassa, mutta on jo toistakymmentä vuotta asunut ja työskennellyt Suomessa.

”Suomessa ja Virossa ja muissakin maissa on omat erityispiirteensä työtavoissa, vaikka tekniset perusasiat ovat toki samat. Siksi tänne tuleva kokenutkin ammattimies on aina perehdytettävä yksityiskohtiin ennen kuin hän aloittaa työmaalla”, hän sanoo.

Salasin kehuu Suomessa käyttöön tulleita, muualla tuntemattomia innovaatioita. Esimerkiksi alumiinirakenteinen, jatkuvan vatupassin käytön korvaava ohjuri helpottaa ja nopeuttaa hänen mukaansa muuraustyötä huomattavasti. Ideana on se, että ohjurin avulla varmistetaan etukäteen rakenteen suoruus koko sen matkalta.

”Jos muurattavana on vaikkapa kymmenen metriä pitkä seinä, ohjuria käytettäessä voi tarkistaa etukäteen koko seinän suoruuden. Siinä säästää aikaa reilusti verrattuna perinteiseen tapaan, jossa jokainen tiili tarkistetaan vatupassilla erikseen”, Salasin perustelee.

Ajansäästön tärkeys korostuu aikanaan viivästyneessä hankkeessa. Muuraustöiden näkökulmasta tämä merkitsee töitä jatkuvassa kahdessa vuorossa. Aikataulusuunnitelman noudattaminen on ollut sikäli riskitöntä, että koko ajan on voitu työskennellä sisällä sään vaihteluilta suojassa ja tasaisissa lämpötilaoloissa.

Tarkkoja mittoja ja toimituksia

Muurattuja väliseiniä tehdään REDIssä sekä myymälä- että sosiaalitiloihin ja tilojen välisiin käytäviin. Erityisesti pohjakerroksessa tilat ovat pitkiä ja korkeita, mistä seuraa tiukkoja seinien mittatoleransseihin kohdistuvia vaatimuksia. Enempää kuin kolme millimetriä ei toteutunut seinälinjan paikka saa missään kohdin poiketa suunnitellusta.

”Tarkinkaan silmä ei ole riittävän luotettava tämän toteamiseksi, joten apuvälineitä tietenkin tarvitaan ennen muurausta”, Salasin sanoo.

Tarkan silmän lisäksi muuraustyössä tarvitaan edelleen raakaa fyysistä voimaa, vaikkei kenenkään tarvitse täysin ilman nostokoneapua pärjätäkään. Täysi, sähkötrukilla työmaalla käsiteltävä kuormalava painaa alun toista tonnia ja muurarinlykättävä tiilikärry parisataa kiloa. Kärräämistä tarvitaan, koska ahtaalla työmaalla ei ole mahdollista saada kuormia työpistekohtaisesti perille asti.

Logistiikka kylläkin on erikoistuneen ammattilaisen käsissä. Cramo Oy huolehtii siitä, että myös tiilitoimitukset ovat sovittuun aikaan sopivissa määrissä perillä. Sopivaksi kertalastiksi on osoittautunut viikon muuraustarpeisiin riittävä tiilimäärä. Tiilet toimittaa pääosin Weber, lukuun ottamatta muutamia lämpö- ja muita erikoistiiliä, jotka Kalasatamaan valmistaa Lakan Betoni.

Työturvallisuusriskit hallittava

Pääosa REDIn työmaalle toimitettavista tiilistä on erityyppisiä kalkkihiekkatiiliä. Pääosa, noin 85 prosenttia on KaHi-viisteponttitiiliä. Osa tehdään tavanomaisista KaHi-ponttitiilistä, osa taas harkoista.

”Palo- ja ääneneristysmääräykset sanelevat tiilityypin. Esimerkiksi lastauspihan läheisyydessä on käytettävä harkkoja nimenomaan tiukkojen palo- ja akustisten vaatimusten johdosta”, Viljami Harjuniemi kertoo.

Lastauspihan viereisessä käytävässä muuratun seinän korkeus on peräti kuusi metriä. Se on seurausta lastausajoneuvojen vaatimasta tilasta, joka määrittää myös kerroskorkeutta. Näissä korkeuksissa telineiden luotettavuus on oleellinen työturvallisuuskysymys. Telinetyön ja putoamisriskien hallinnan lisäksi toinen keskeinen työturvallisuusnäkökohta muurarin työssä myös REDIn työmaalla on raskaiden nostojen aiheuttamien työturvallisuus- ja työterveysriskien minimointi.

REDI pähkinänkuoressa

  • Suomen ensimmäinen tornitaloaluehanke (koostuu kahdeksasta tornitalosta, kauppakeskuksesta ja 2 000 auton pysäköintilaitoksesta).
  • Työmaa käynnistyi elokuussa 2011 ja keskeytyi kesällä 2012 kaavavalituksen vuoksi, käynnistyi uudelleen huhtikuussa 2015 ja valmistuu vaiheittain vuoteen 2023 mennessä.
  • Kauppakeskus valmistuu syksyllä 2018.
  • Kauppakeskuksen muuraustyöt valmistuvat syksyllä 2017.
  • Muurattavaa pinta-alaa kauppakeskuksessa yhteensä 36 000 m².
  • REDIn KVR-urakoitsija: SRV Rakennus Oy
  • REDIn muurausurakoitsija: SB-Rakennus Oy

 

Teksti Vesa Tompuri, kuvat Juho Kuva