Pääkaupunkiseudulle on tulossa jälleen suuri infratyömaa ja uusi raideliikenneyhteys. Vantaan kaupunginvaltuusto hyväksyi toukokuussa pikaraitiotiehankkeen. Sen suunnittelu jatkuu vielä, ja tänä syksynä odotetaan puolestaan valtiolta hankkeen toteutuksen kannalta ratkaisevaa päätöstä osallistumisesta hankkeen kustannuksiin. MAL-sopimuksen periaatteen mukaisesti Vantaa edellyttää, että valtio rahoittaa 30 prosenttia nykyarvion mukaan runsaan 600 miljoonan euron kustannuksista.

Joukkoliikenneverkon kehit­tymisen ohella hanke lisäisi­ roimasti asunto- ja toimitila­rakentamista reitin varrella­. Vantaan­ laskelmien­ mukaan tonttien ja kiinteistöjen arvot nousisivat 800 metrin säteellä jokaisesta pysäkistä.

Pikaratikkareitti kulkee Helsin­ki-Vantaan lentoasemalta Tikkurilan kautta Helsingin Mellunmäkeen, jossa sijaitsee metroasema. Reitin kokonaispituus on 19 kilometriä ja sen varrelle on suunnitteilla 27 pysäkkiä. Työmaakokonaisuus on paitsi moni­puolinen myös paikoin erittäin vaativa. Muuan muassa pääradan alitus Tikkurilassa testaa suunnittelijoiden ja rakentajien taidot.

Jos valtio tänä syksynä sitoutuu maksamaan lähes kolmanneksen kustannuksista ja suunnittelu etenee aikataulun mukaisesti, allianssimallilla toteutettava rakentaminen voisi alkaa jo vuoden kuluttua. Tavoiteaikataulun mukaan ratikat alkaisivat liikennöidä reitillä tämän vuosikymmenen lopussa.

Teksti Martti Ristimäki kuva Ramboll