Valtiovarainministeriön johtama rakennusalan suhdanneryhmä Raksun tänään syyskuussa julkistama suhdanne-ennuste sisälsi pitkästä aikaa myös myönteisiä arvioita. Tosin kuluvan vuoden kokonaistuotannon kasvun arvioidaan olevan lähellä nollaa.

Raksun mukaan rakentamisen suhdannetilanne on korostetun eriytynyt. Korjausrakentaminen on korkealla ja kasvu jatkuu, sen sijaan uudistalonrakentaminen vähenee edelleen. Rakentaminen painottuu kasvukeskuksiin. Vähitellen loppuvuotta kohden rakentamisen suhdanteet kääntyvät parempaan asuinrakentamisen vetäminä.

Raksu arvioi, että rakentamisen kokonaistuotannon kasvu jää tänä vuonna lähelle nollaa: arviohaarukka tuotannon muutoksesta on –1…1 %. Raksun arvion mukaan tänä vuonna aloitetaan noin 25 500 asunnon rakentaminen eli hieman viime vuotta enemmän. Näistä valtion tukemia ARA-asuntoja (ml. takauslainoitetut asunnot) on noin 8 000. Infrarakentamisen näkymät ovat vuoden 2015 osalta ennallaan, ja odotuksena on edelleen pientä supistumista. Kuluvana talvena rakennusalan työvoiman arvioidaan supistuvan hieman edelleen.