Tiedote. Julkaistu: 18.05.2018
Rakennusteollisuus RT

 

Turvallisuushavainnot ovat tehokas keino ehkäistä rakentamisen työtapaturmia. Nyt niitä tehdään alalla kuitenkin yleisesti ottaen liian vähän. Rakennusteollisuus RT haluaa vauhdittaa asiaa.

”Turvallisuuteen kuuluu myös se, että luodaan työympäristöön välittämisen kulttuuria. Siinä edistetään paitsi omaa, myös työkavereiden ja yhteistyökumppaneiden turvallisuutta. Jokaisen meistä tulisi olla aktiivinen toimija havainnoimaan turvallisuuspuutteita, ottamaan vastuun niiden raportoinnista ja keskustelemaan työturvallisuudesta”, muistuttaa RT:n turvallisuusryhmän puheenjohtaja, Skanska Oy:n turvallisuuspäällikkö Antti Leino.

Rakennusteollisuus RT selvittää jäsenyritystensä tapaturmakehitystä säännöllisin tapaturmakyselyin ja seuraa myös turvallisuushavaintoja. RT:n kuukausittaisen kyselyn perusteella vastanneissa jäsenyrityksissä tehdään noin 700 havaintoilmoitusta miljoonaa työtuntia kohden.  Kolme neljännestä vastaajista ilmoittaa, että turvallisuushavaintoja ei tehdä yhtään kappaletta. Parantamisen varaa on vielä paljon, kun eniten ilmoituksia tekevissä yrityksissä suhdeluku on reilusti yli 3 000.

Rakennusteollisuus RT:n jäsenyritysten ja niiden kumppaniyritysten johdon halutaan sitoutuvan siihen, että turvallisuushavaintomenettely otetaan työpaikoilla aktiiviseen käyttöön.  Sitä vartenRakennusteollisuus RT alkaa tänään päättyvällä turvallisuusviikolla keräämään nettisivuillaan jäsentensä sitoutumisia turvallisuushavaintojen tekoon. Jotta turvallisuushavaintojen tekeminen tapahtuisi helposti, tarjoaa RT jäsenyritystensä ja näiden aliurakoitsijoiden käyttöön maksutonta mobiilisovellusta. Työpaikalla kierrettäessä havainnot on sen avulla helppo tehdä hallitusti esimerkiksi puhelimella.

”Asennoituminen ratkaisee käyttäytymistä. Liian usein törmää siihen, ettei ymmärretä turvallisuuden olevan osa toiminnan laatua. Ei-toivotut tilanteet, kuten onnettomuudet ja tapaturmat, heikentävät suoraan työmaan tuottavuutta. Pahimmillaan tuottavuus putoaa nollaan vakavan tapaturman johdosta. Järjestykseen ja siisteyteen panostamalla parannetaan paitsi turvallisuutta ja tuottavuutta, myös työviihtyvyyttä. Siitä on hyvä lähteä liikkeelle”, Antti Leino pohtii.

Rakennusteollisuus RT:n kaikkien jäsenliikkeiden tavoitteena on saada kitkettyä työtapaturmat minimiin työmailla ja tehtaissa vuoteen 2020 mennessä. Rakentamisen turvallisuus ei parane muuten kuin kaikkien yhteistyöllä. Siitä tänään päättyvä, koko alan yhteinen turvallisuusviikkokin haluaa kertoa. Rakennusalan Viisaat kypärät yhteen -työturvallisuusviikon järjestää Rakennusteollisuus RT:n jäsenyritykset sekä yhteistyökumppanit.