Patentti- ja rekisterihallituksen kautta haettiin vuonna 2014 lähes 2 000 patenttihakemusta. Eniten patentteja, 363 kappaletta eli 19 prosenttia, haettiin rakennustekniikan alalle.

Toiseksi eniten hakemuksia tehtiin käsittelyn ja muokkauksen alalle ja kolmanneksi eniten ihmisten perushyödykkeisiin.