RKL ja ympäristöministeriön Kosteus- ja hometalkoot tuottivat yhteistyössä videoita Sinulle rakentaja, rakentamisalan opiskelija tai rakennushankkeeseen ryhtyvä. Videoissa on kolme erilaista teemaa suojaamisesta:

  • Tarvikkeiden sijoittaminen ja suojaus työmaalla
  • Pressulla suojaus
  • Väliaikainen katos, lisärakennus, katon aluskate

RKL on järjestänyt viime vuosina yhteistyössä Talkoiden kanssa koulutuksia niin alan ammattilaisille kuin pientalohankkeeseen ryhtyville. Koulutukset kautta maan saivat suuren suosion. Nämä videot ovat jatkoa koulutuksille.

Talkoiden tehtävänä on saattaa alkuun maamme rakennuskannan tervehdyttäminen, vähentää kosteus- ja homevaurioiden aiheuttamia terveyshaittoja sekä taloudellisia menetyksiä ja estää uusien vaurioiden syntyminen.