Suomen kymmenen suurimman kaupungin rakennusvalvonnat toteuttivat yhteisen kosteudenhallinnan teemakuukauden syyskuussa 2018. Syyskuu on vuoden kostein kuukausi, jolloin on hyvä aika jumpata kosteudenhallintatoimenpiteiden suunnittelu, toteuttaminen ja tarkastaminen hyvän rakentamistavan mukaiselle tasolle.

Kosteusvaurioista ja niiden korjaamisesta aiheutuu vuosittain jopa yli miljardin euron kustannukset.

Teemakuukauden aikana kiinnitettiin erityistä huomiota siihen, että kosteudenhallintaan liittyvät, vuodenvaihteessa tiukentuneet määräykset ovat rakennushankkeen eri osapuolten tiedossa ja ne toteutuvat hankkeen kaikissa vaiheissa. Rakennusvalvonnoissa varmistetaan hankkeista vastaavien suunnittelijoiden, työnjohdon ja kosteudenhallintakoordinaattorin kanssa, että kosteudenhallintaan liittyvät suunnitelmat ovat kunnossa, rakenteiden kuivumisaikoja noudatetaan ja rakennustarvikkeet on kosteudelta suojattu.

Kampanjakuukauden aikana tehdyistä huomioista ja ilmoituksista julkaistaan kooste kosteusjumppa.fi-sivustolla vuoden lopulla. Rakennusalan ammattilaisille hyödynnettäväksi tarkoitettu teemakuukauden toimintamalli ja muut liitteet löytyvät samalta verkkosivustolta Toimintamallin pääpiirteet -osiosta.

Lue lisää: kosteusjumppa.fi