Alan konservatiivisuus ja ulkotöiden erityisongelmat jarruttavat uuden tekniikan hyödyntämistä rakennustyömailla. Suurimmat muutokset tulevat tehdasvalmistuksen osuuden kasvusta.

Sääolot, työmaamontun haasteet, pitkät alihankintaketjut ja toimi­alan vanhoillisuus. Paljon selityksiä löytyy sille, miksi rakennusala hyödyntää uusinta tekniikkaa hitaammin kuin moni muu toimiala. Joka tapauksessa rakentamisen tuottavuus on noussut hitaasti. Vertailu vaikkapa tehdasteollisuuteen on sinänsä epäreilua, koska tehtaalla samat työt toistuvat ja esimerkiksi automatisointi on helpompaa.

Tehtaista todennäköisesti tuleekin rakennusalan teknologisen ja toimintatapojen mullistuksen avain. Tuottavuuden nosto on helpompaa tehtaissa, ja niiden kautta tuodaan rakentamisen muutos myös työmaiden arkeen. Näin arvioi KIRAHubin toimitusjohtaja Teemu Lehtinen, joka seurasi pari vuotta läheltä rakennus- ja kiinteistöalan digitalisaatio- ja muita kehityshankkeita KIRA-digi-hankkeen digipäällikkönä.

”Rakentamisessa siirrytään tulevaisuudessa yhä enemmän moduuleihin. Tehtaiden kuivissa ja siisteissä sisätiloissa valmistetaan yhä enemmän ja yhä isompia moduuleita, jotka viedään työmaalle ja asennetaan nopeasti paikoilleen”, Lehtinen toteaa.

Moduulit ovat pitkään olleet käytössä esimerkiksi laivanrakennusalalla. Menetelmä tunnetaan myös talonrakennusalalla: esimerkiksi kylpyhuone-, keittiö- ja talotekniikkamoduuleja käytetään Suomessakin. Silti moduulien käytössä, niin määrässä kuin sovelluskohteissakin, on vielä paljon kasvun varaa.

Suurimmat tuottavuuden parantamismahdollisuudet ovat sarjatuotantoa muistuttavassa standardirakentamisessa. Erikoisemmat rakennuskohteet vaativat tulevaisuudessakin paljon paikan päällä rakentamista.

Väki vähenee työmaalla

Moduulien käytön lisääntyessä työvoiman tarve itse rakennustyömaalla vähenee ja työmaan kesto lyhenee. Samoin työmaahenkilöstön toimenkuvat muuttuvat. Työmaalla painottuvat entistä enemmän maanrakennustyöt, asentaminen ja viimeistely. Jossain määrin työmailla voidaan käyttää myös robotteja avustavissa tehtävissä, kuten siivoamisessa, tavaroiden siirtämisessä ja muissa yksinkertaisissa töissä.

Digitalisaatiota ja mobiililaitteita hyödynnetään vuosi vuodelta enemmän myös työmailla.

”Suurin potentiaali löytyy siitä, että reaaliaikainen tilanne saadaan välitettyä nopeasti kaikille. Työntekijä voi ennen työhön ryhtymistään tarkistaa tuoreimmat suunnitelmat mobiililaitteeltaan,” Lehtinen sanoo.

Digitekniikka auttaa myös tallentamaan tiedot käytetyistä materiaaleista. Tekniikan avulla pystytään myös jäljittämään yksittäinen kone tai laite isolta työmaalta.

Digitalisaatio ja tehdasrakentaminen nostavat vääjäämättä rakennusalan tuottavuutta. Tehdastyön lisääntyminen antaa koko rakentamisen ketjulle myös yhä paremmat mahdollisuudet varmistaa tasaisen hyvä laatu.

Muutoksen tuulet -sarja käsittelee rakennussektorin uudistumista ja teknologian kehittymistä. Sarja on luettavissa www.rakennustaito.fi.

Teksti Martti Ristimäki, kuva iStock