Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (TUKES) vastaa vuoden 2015 alusta alkaen kaikkien rakennustuotteiden markkinavalvonnasta. TUKESin valvonta siis laajenee CE-merkittyjen tuotteiden lisäksi koskemaan tuotteita, joilla ei ole CE-merkintää.

Muutos osoittautui välttämättömäksi, koska markkinoilla on edelleen paljon turvallisuuteen ja terveellisyyteen liittyviä tuotteita, joille ei lähitulevaisuudessa ole tulossa CE-merkintää.

CE-merkittyjen rakennustuotteiden markkinavalvonta kattaa noin 80 prosenttia kaikista rakennustuotteista.

Vuoden alussa tuli voimaan myös laki, jonka mukaan rakennustuotteelle annettu vapaaehtoinen kansallinen tuotehyväksyntä voidaan tarvittaessa peruuttaa. Tuotehyväksynnän myöntänyt taho voi peruuttaa antamansa hyväksynnän, jos rakennustuote ei tosiasiallisesti vastaa tyyppihyväksyntää, varmennustodistusta tai valmistuksen laadunvalvontasertifikaattia, tai jos tuote aiheuttaa välitöntä vaaraa terveellisyydelle, turvallisuudelle tai ympäristölle.