Rakennuslupia myönnettiin vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä yhteensä 6,8 miljoonalle kuutiometrille. Se on 4 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Samaan aikaan rakennushankkeita aloitettiin 5 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna.

Rakennustuotannon kiinteähintainen volyymi jäi vielä 13 prosenttia alemmalle tasolle kuin vuotta aiemmin. Vuoden 2014 aikana rakennuslupia myönnettiin 30 miljoonalle kuutiometrille. Määrä väheni 15,5 prosenttia vuoden takaisesta. Asuinrakennuksille myönnettyjen lupakuutioiden määrä pysyi edellisvuoden tasolla, laskua oli vain 1,6 prosenttia. Muulle kuin asuinrakentamiselle myönnettyjen lupakuutioiden määrä laski 21,1 prosenttia edellisvuodesta.

Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen estimoituun rakennus- ja asuntotuotantotilastoon, jonka laadinnassa aineistoa on korjattu menetelmällisesti edellisvuoden tietojen perusteella.