Rakennuslehti 19.9.2019

Korkeakoulujen syksyn yhteishaku päättyi keskiviikkona 18. syyskuuta. Saimaan ammattikorkeakoulussa (Saimia) oli kaikkiaan tarjolla 185 opiskelupaikkaa, joihin tuli yhteensä 1960 hakemusta.Kirjoittaja(t)Rakennuslehti

Saimiassa eniten suosiotaan kasvatti Lappeenrannassa järjestettävä rakennusmestarikoulutus. ”Ensisijaisten hakijoiden määrä lähes kaksinkertaistui, ja koulutuksen vetovoimaluku nousi kolmesta ja puolesta yli neljään, vaikka aloituspaikkoja oli tarjolla viime syksyä enemmän. Vetovoimaluku on erittäin korkea tälle alalle”, Saimian tekniikan toimialajohtaja Kirsi Taivalantti sanoo tiedotteessa.

Koulutusten vetovoimaluku tarkoittaa ensisijaisten hakijoiden määrää yhtä aloituspaikkaa kohden.

Lappeenrannan rakennusmestarikoulutus on suunnattu toisen asteen tutkinnon suorittaneille, jo työkokemusta hankkineille rakennusalan ammattilaisille.

Rakennusmestarikoulutukseen pystyi hakemaan nyt ensimmäistä kertaa myös Lahteen. Koulutus on muuntokoulutus, johon voivat hakea aiemmin korkeakoulututkinnon tai korkeakouluopintoja suorittaneet. ”Koulutukseen haki lähes 90 korkeakoulutettua, joista 60 ensisijaisesti. Hakijamäärä on kohderyhmän huomioon ottaen suuri”, Taivalantti kertoo.

Syksyn yhteishaun valintakokeet järjestetään loka-marraskuussa, ja valintojen tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään 29.11.2019. Opiskelu alkaa tammikuussa 2020.

Saimaan ammattikorkeakoulu ja Lahden ammattikorkeakoulu yhdistyvät 1.1.2020 uudeksi LAB-ammattikorkeakouluksi. Syksyn yhteishaussa Samiaan valitut uudet opiskelijat aloittavat opintonsa LABin Lappeenrannan kampuksella.