Pohjois-Suomen Turvapuistossa järjestetään maanantaina 28.10.2019 OSAOn, Oulun ammattikorkeakoulun ja Oulun yliopiston rakennusalan opiskelijoiden yhteinen työturvallisuusteemainen päivä.

Päivän aikana opiskelijat tutustuvat työelämäkumppaneiden vetämiin Turvapuiston rasteihin, jotka liittyvät muun muassa henkilökohtaiseen suojautumiseen, korjausrakentamiseen ja betonitöihin.

Tavoitteena on oppia ymmärtämään ja havainnoimaan työturvallisuutta yhdessä – omasta ja muiden rakennustyömaahan liittyvien ammattilaisten näkökulmista. Työturvallisuus on tärkeää niin talonrakentajille, työnjohtajille kuin rakennesuunnittelijoillekin.

Turvapuistopäivä on yksi Rak3a – Oulun rakentamisen malli -hankkeen tapahtumista

Rak3a – Oulun rakentamisen malli -hankkeessa kehitämme kolmen koulutusasteen yhteistä toimintamallia rakennusalalle yhteistyössä työelämän kanssa. Uudistamme opetusta työelämälähtöisemmäksi, paneudumme rakennusalan digitaalisiin ratkaisuihin ja tuomme oppimisympäristöjä yhteiskäyttöön.

Lisäksi koulutamme opetushenkilöstöä ajankohtaisista aiheista ja mahdollistamme opiskelijoille koulutusrajat ylittävän yhteistyön opiskeluaikana.

Hankkeen aikana tieto alasta lisääntyy erilaisten kampanjoiden, vierailujen sekä someviestinnän myötä. Tavoittelemme myös uusia yhteistyökumppaneita alueen rakennusalan yrityksistä.

Oppilaitosten yhteistyö on käynnistynyt syksyn 2019 aikana opettajien digityöpajoissa sekä OSAOn oppilaitostyömailla Oulun Kivikkokankaalla ja Letonrannassa. Tärkeänä yhteisenä oppimisympäristönä toimii myös Pohjois-Suomen Turvapuisto.

OSAOn koordinoimassa hankkeessa ovat osatoteuttajina Oulun ammattikorkeakoulu ja Oulun yliopisto. Hankkeelle rahoituksen on myöntänyt Euroopan sosiaalirahastosta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Hankkeen kustannusarvio on 550 000 €. Hankkeen kesto 1.4.2019 – 31.12.2021.