Työmaan johto vastaa paljosta, ja pandemia-aikana vaikeuskerroin kasvaa. Viime vuonna varotoimilla saatiin työmaat pidettyä auki, ja korona vaikuttikin hämmästyttävän vähän rakentamisen toimialaan Suomessa. Nyt kuitenkin useilta rakennustyömailta on löytynyt virusryppäitä, ja maskitta liikkuvat rakennusalan työntekijät antavat tahtomattaankin viestin välinpitämättömyydestä.

Työmaan kulttuuri ulottuu aitauksen ulko­puolelle, ja työnjohto voi esimerkillään vaikuttaa asenteisiin. Samoin tilaaja, joka kantaa maineriskit pääurakoitsijan kanssa. Ongelma on monisyinen pitkien alihankin­ta­ketjujen vuoksi, ja osa ratkaisuista on viran­omaisten käsissä. Mestarien on näytettävä vastuullisen toiminnan mallia ja pidettävä osaltaan huolta rakentamisen julkikuvasta.

Nuorten houkuttelu alalle on hankalaa, kuten Rakennusteollisuus RT:n teettämässä toisen asteen koulutusselvityksessä kävi ilmi. Erityisen huolestuttavaa on se, että keskeytykset olivat yleisimpiä rakentamisen keskittymässä Etelä-Suomessa, jossa lisäksi alalle hakeutuminen on vähäisintä. Siksi kaikki aloitteet työvoiman saatavuuden varmistamiseksi ovat tervetulleita; esimerkkinä Baronan, Skanskan ja Rakennusliiton yhteistyöstä käynnistynyt Mestari-Kisälli-työssäoppimis­ohjelma, johon lähtivät mukaan nyt myös Peab ja YIT. Hankkeella on myös yhteis­kun­nal­­lista merkitystä.

Muitakin hyviä uutisia on tullut alkuvuonna. Kemin uuden biotuotetehtaan jätti-investointi tuo työtä Pohjois-Suomen rakentajille pitkäksi aikaa. Rakennusmestarikoulutusta lisätään etelään ja pohjoiseen, ja vaikka uudet aloitukset ovatkin laskussa, korjausrakentamisen tarve tasaa suhdannetta. Rakennuskannan korjausvaje ei ole vähentynyt, kuten vastikään julkaistu ROTI 2021 -raportti kertoo. Uudisrakentamisen osuus rakennus­kannasta on vain reilun prosentin luokkaa, ja siksi olemassa olevan kannan kestävä korjausrakentaminen on tarpeen ympäri Suomea. Siinäkin kaavoituksen ketteryys on tärkeää – ja kuntavaaleissa jälleen vaikuttamisen paikka! Työtä tuovat myös uudet rahoitusinstrumentit, kuten energiatehokkuus­remonttien tuki ja EU:n elvytyspaketti.

Kesän myötä koronatilanne helpottaa, ja rokottaminenkin etenee. Nyt ei saisi ote herpaantua: jaksetaan vielä, normaali häämöttää jo.

Maria-Elena Ehrnrooth

PS. Kiitos kaikille, jotka annatte aikaanne RKL:n tutkimuskyselyille! Tiedon­­keruu auttaa meitä parantamaan toimintaamme.