Asuntorakentamisen tilanne on niin huono, että maan hallituksen pitäisi nopeasti päättää lisätoimista rakentamisen vauhdittamiseksi ja asuntokaupan piris­tä­miseksi. Asuntorakentamisen heikkoa suhdannetilannetta käsiteltiin tammi­kuun lopussa pyöreän pöydän keskustelussa, johon osallistuivat hallituksen, rakennusalan, rahoittajien ja institutionaalisten sijoittajien edustajia. Tilaisuutta isännöi hallituksessa asumiseen ja raken­tamiseen liittyvistä asioista vastaava ympäristö- ja ilmastoministeri Kai
Mykkänen (kok.).

Rakennusteollisuus RT:n toimitus­johtajan Aleksi Randellin keskeinen viesti tilaisuudessa oli, että asuntorakentaminen on vielä huonommassa jamassa kuin puoli vuotta sitten, jolloin hallitus ja elinkeinoelämä kävivät edellisen kerran läpi toimialan näkymiä ja valtiovallan erityistoimien tarvetta.
Hallitus muistutti, että se päätti viime syksynä useista toimista rakennusmarkkinoiden ongelmien lievittämiseksi.

RT:n näkemyksen mukaan nyt tarvitaan enemmän ja voimakkaampia elvytystoimia, kuten esimerkiksi korko­tukia, täytetakauksia ja valtion tukeman ARA-tuotannon lisäämistä. Asuntoraken­tamisen syvä sukellus uhkaa heikentää­ toimi­alan tuotanto- ja osaamiskapasiteettia pitkäksi aikaa. Asuntotuotannon uusi nousu lykkääntyy, mikä nostaa­ asumis­kustannuksia, lisää asuntopulan todennäköisyyttä kasvukeskuksissa ja ”syö talous­kasvun eväitä” tällä vuosikymmenellä.

Myös korjausrakentamisen vauhti on hidastunut. RT esittää asuinyhteisöjen korjausrakennushankkeiden tukemista­ määräaikaisella kymmenen prosentin suuruisella avustuksella.

Korkotaso ja rahoituksen saaminen ovat avaintekijöitä niin asuntorakentamisen lamassa kuin uuden nousun käynnistymisessä.

Myös myymättömien uusien asuntojen huomattava määrä jarruttaa rakennustuotantoa. SRV:n toimitusjohtaja ­Saku Sipola arvioi Kauppalehdessä helmikuun alussa, että ratkaisevinta on se, milloin sijoittajat ryhtyvät taas ostamaan uusia asuntoja.

Teksti Martti Ristimäki kuva Fanni Uusitalo