Tarina rakentaa johtajuustaitoja HAMK:n rakennusalan ja Laurean sosiaalialan yhteisopetuksessa.

Työsuojelurahaston rahoittamassa Rakas raskas raksa -hankkeessa kehitetään johtamisopetusta rakennus- ja sosiaalialojen perinteistä. Opetuksella halutaan vaikuttaa ihmisten johtamiseen ja kehittää asia­johtamisen taitoja kokemustarinoiden ja uusien toiminnallisten menetelmien avulla.

”Tavoitteenamme on myös luoda yhteisö, joka käynnistää ja ylläpitää keskustelua hyvästä johtajuudesta rakennusalalla. Saimme Rakennusmestarien Säätiöltä taloudellista tukea tämän tavoitteen saavuttamiseksi”, hankkeen vetäjä, lehtori Anu Nordlund-Knuutila Laureasta kiittelee projektin taustavaikuttajia.

Rakennus ja sosiaalialojen erilaisuudesta huolimatta johtamiskäytänteistä löytyy paljon yhtymäkohtia. Rakennusalan osaamista edustaa rakennus- ja yhdys­kuntatekniikan koulutuspäällikkö Jari Komsi Hämeen ammattikorkeakoulusta (HAMK:sta) ja lehtori Sami Niku-Paavo.

Hyvän vuorovaikutuksen kulttuurissa ja hyvinvoivassa työyhteisössä ihmisillä on kykyä tunnistaa epäkohtia ja puuttua niihin rakentavasti. Ongelmien ehkäisemisessä luottamusta ja hyviä kohtaamisia luovat pienet ja yksinkertaiset jatkuvat teot.

”Harjoitukset ohjaavat pohtimaan, mikä näiden merkitys on itselle ja kuinka niitä voisi juurruttaa omaan työarkeen ja yhteisöön”, Nordlund-Knuutila summaa.

Ilo ja positiivinen tunnelma ovat luonnollisesti meidän kaikkien tavoitteena. Näille syntyy luonnostaan tilaa, kun yhteisöjen jäsenillä on samansuuntainen käsitys tavoitteista ja kyky ymmärtää konfliktit luonnollisena osana yhteistyötä. Yhteinen konfliktinratkaisukyky on yhteisön tärkeää pääomaa. Avoin kulttuuri mahdollistaa, että uskalletaan puhua, tehdä virheitä ja ottaa myös ikäviäkin asioita esille.  Ei ole siis ihme, että yleisen tutkimustiedon mukaan menestyneiden yritysten ja yhteisöjen taustalla on arvostava vuorovaikutuskulttuuri.

”Jos koulutuksella kyetään edes vähän lisäämään asiantuntemusta parempaan johtamiseen, olemme onnistuneet hankkeessa”, toteaa koulutuspäällikkö Jari Komsi Hämeenlinnan ammattikorkeakoulusta.

Tarinalla sitouttamista

Hanke on käynnistynyt syyskuussa, ja se jatkuu vuoden loppuun. Tarkoituksena on kehittää kolmen kerran koulutus ja päivän, parin luontopäivä tavoitteen mukaisten sisältöjen edistämiseksi.

Koulutusmenetelmään on valittu työnjohtajien haastatteluihin ja kirjallisuuteen perustuen kolme teemaa.  Ensimmäinen teema käsittelee esteiden raivaamista hyvän vuorovaikutuksen ja onnistuneen ajanhallinnan tieltä lean-johtamisen avulla. Toisena teemana on työturvallisuus ja luottamus mittaamisen näkökulmasta.  Kolmas on laadunhallintaa ja työyhteisön hyvinvointia kasvattava sosiaalisen pääoman kehittyminen.

Menetelmä antaa aineksia omanlaisen johtajuuden rakentamiseen antamalla tietoa johtajuuden eri puolista sekä muiden kokemuksista tarinan avulla.  Jokaisella eletty elämä ja kertynyt tieto vaikuttavat siihen, millaista tietoa olemme valmiita ottamaan vastaan. Esimiehenä voi menestyä omana itsenään monella eri tyylillä.

”Johtamiskoulutus on aina tervetullutta rakennusalalle. Jos koulutuksella kyetään edes vähän lisäämään asiantuntemusta parempaan johtamiseen, olemme onnistuneet hankkeessa. Koskaan ei ole liikaa opetusta, jossa päällikkö tai esimies arvostaa työntekijän osaamista ja kykenee osoittamaan luottamusta työyhteisöönsä”, Jari Komsi vakuuttaa.

Teksti Jari Kostiainen, kuvat Jari Kostiainen ja Kaijus Varjonen