Terve talo -projektissa syntyneistä RT-korteista löytyy hyviä ohjeita ja muistilistoja rakentajille ja rakennushankkeen tilaajille sekä kuntotutkijoille ja -tarkastajille.

Sisäilmastoluokituksessa vuodelta 2018 mainitaan, että hyvä sisäilmasto on rakentamisen tärkeimpiä tavoitteita. Hyvä­ sisäilmasto saavutetaan varmistamalla muun muassa rakennusosien rakennusfysikaalinen toimivuus ja rakennuksen hyvä ilmanvaihto.

Terve talo -projektissa tehdyissä asiakirjoissa annetaan käytännön ohjeita kaikkiin vaiheisiin hankesuunnittelusta aina valmiin rakennuksen käyttöön ja ylläpitoon saakka.

Kuntotarkastuksia tekeville ammattilaisille RT-kortti 103614 Suunnittelualakohtainen tarkastuslista rakennusosittain tarjoaa hyvän muistilistan tarkastettavista seikoista ja nykyisistä vaatimuksista. Vanhoja rakennuksia tosin verrataan rakentamisvaiheen määräyksiin ja ohjeisiin. Tarkastajan on kuitenkin annettava toimenpideohjeet, ja siinä tapauksessa nykyisten määräysten ja ohjeiden hallitseminen on tarpeellista.

Ikkunan karmin ja seinärakenteen välinen liitos on korjattu ilmatiiviiksi. Tiivistys estää elementin eristetilassa olevien epäpuhtauksien pääsyn sisäilmaan.

Liitoskohdat ovat tärkeitä

Muistilistassa on nyt huomioitu rakenteiden liitoskohtien tiiveyden merkitys sisäilmaan ja rakennus­fysikaaliseen toimintaan.

Ohjeissa on muun muassa maininta maanvaraisen betonilaatan tiivistyksistä sekä välipohjien ja ­pystypintaisten rakenteiden välisestä tiivistyksestä. Ikkunoiden ja seinärakenteen välisestä tiivistyksestä on myös kirjoitettu seikkaperäiset ohjeet. Tämä ilahduttaa kuntotutkijaa, koska sisäilmaongelmiin liittyy usein rakenteiden liitoskohtien kautta tapahtuvat ilma­vuodot.

Tällaisten pääasioiden muistilista palvelee hienosti myös työmaata ja työnjohtajia. Kaikkia asioita ei ­aina ole esitetty suunnitelmissa.

Myös 100 vuotta vanhassa rossipohjassa voi olla kosteutta ja vaurioituvia materiaaleja, jotka voivat aiheuttaa terveyshaittaa.

Koordinaattori isoon hankkeeseen

Terve talo -hankkeessa on otettu huomioon koko rakentamisen ketju. Erillistä Terve talo -koordinaattoria suositellaan isompiin hankkeisiin.

Projektijohdon muistilista, RT-kortti 103615 Vaihe­kohtaiset tehtävät, on hyvä työkalu kaikenkokoisiin kohteisiin. Samat asiat on käytävä läpi niin pienissä­ kuin suurissakin rakennushankkeissa. Pienten korjaus­kohteiden projektinjohtaja, valvoja ja joskus myös suunnittelija on sama henkilö, jolloin tieto­taitoa ja muistilistaa todella tarvitaan.

Keittiön putkivuoto voi aiheuttaa mittavia vaurioita alapohjan ja seinän rakenteisiin. Nykyisin allaskaapin alle ja taakse seinään pitää tehdä vedeneristys.

Kuntotutkimuksen merkitys

Terve talo -hankkeen korjausrakennushankkeen tilaajan ohjeessa on hyvin seikkaperäisesti kerrottu hankkeen eri vaiheet ja huomioitavat asiat. Kortti palvelee myös alan ammattilaisia.

Erityisesti huomioin tästä kortista rakennusten kuntotutkimusten merkityksen ennen hanke- ja korjaussuunnittelua. Tässä kaksi otetta:

”Ympäristöministeriön oppaassa Rakennuksen kos­teus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus (2016) on esitetty kuntotutkimuksen tilaamista, kuntotutkimussuunnitelmaa ja kuntotutkimusraporttia koskevia ohjeita sekä tutkimussuunnitelma- ja tutkimusraporttimallit.”

”Kuntotutkimusten tulosten kautta tulee suunnittelijoilla olla käytettävissään riittävät tiedot rakennuksen kunnosta. Suunnittelijoiden on ymmärrettävä olemassa olevan rakennuksen toiminta, jotta tehtävillä muutoksilla ja korjauksilla ei huononneta rakenteiden lämpö- ja kosteusteknistä toimivuutta. Suojeltujen rakennusten osalta teetetään rakennushistoriaselvitys.”

Kuntotarkastajan ja kuntotutkimuksia tekevien henkilöiden pitäisikin pohtia tutkimuksia tehdessään tarkemmin sitä, miksi rakennusta tutkitaan ja mitkä ovat tutkimuksen tavoitteet.

Teksti ja kuvat Marit Sivén
Kirjoittaja on rakennusmestari, RTA ja yrittäjä. Hän työskentelee omistamassaan Matti Eklund Oy:ssä.