Jyväskyläläisessä Pentti Janhonen Oy:ssä tehdään paljon työtä taloyhtiöiden ja yksityisten ihmisten esiin nostamien rakennusvirheiden parissa.

Mahdollisia rakennusvirheitä tutkivassa työssä selvitellään, mitä on ostettu ja mitä myyty. Talot ovat eri ikäisiä, joka on otettava huomioon arviointia tehtäessä. Perusteena käytetään rakennusluvan myöntämishetken säädöksiä. Janhosella on käytössään jopa vuosien 1954-19558 RT-kortit, jotta annetut lausunnot olisivat ajan säännöksiin nojautuvia.

Janhosen yrityksen työntekijät lähtivät yhdessä toimitusjohtaja Pentti Janhosen kanssa mukaan RKL:n raatikoulutukseen. Raadin asiantuntijat pystyvät varsin nopeasti havaitsemaan rakennuksessa ilmenneet vahingot ja niiden aiheuttaneet puutteet ja virheet.

Rakennusmestari Maarit Räty on ollut kuusi vuotta töissä Pentti Janhosella. Hänen mukaansa päätös lähteä koko porukalla mukaan raatikoulutukseen oli oikea ratkaisu. Ajan hermolla pysyminen vaatii jatkuvaa kouluttautumista ja RKL:n raatikoulutus on varsin oikeaan osunut ja riittävän käytännönläheinen tapa oppia uutta.

Raatikoulutuksen iso ammattilaisten joukko vahvistaa keskinäistä oppimista. Kokemusten vaihto on Janhosen mukaan erittäin tärkeä osa raatikoulutuksen antia.

”RKL:n mukavan rento porukka rohkaisee myös kysymään, jos jotain aisaa ei itse kunnolla hallitse”, Janhonen muistuttaa.

Raatikoulutuksia järjestetään toiveiden mukaan. Lisätietoja Mikael Åhl, 0400 343 264.

Teksti ja kuva: Visa Vilkuna