Jyväskyläläisessä Pentti Janhonen Oy:ssä tehdään paljon työtä talo­yhtiöiden ja yksityisten ihmisten esiin nostamien rakennusvirheiden parissa.

Asuntokauppaan liittyvien tarkastusten tekeminen on vähenemään päin, sillä nykyään kuka tahansa voi tehdä asuntokaupan vaatiman kuntokartoituksen. Tämän takia kilpailu alalla on kova, eikä perusteellisen ja ammattimaisen tarkastuksen tekemisellä pysy hintakilpailussa mukana.

”Töitä olisi melko mukavasti, mutta hinnoittelu on pielessä. Kun haluaa tehdä työn oikein ja perusteellisesti, niin ei tahdo päästä palkoille. Koska alalla saa olla yrittäjiä, joilla ei ole asianmukaista kalustoa eikä tarvittavaa rakennusalan koulutusta, niin kilpailuasetelma on pielessä”, toimitusjohtaja Pentti Janhonen muistuttaa.

Ajan asetusten mukaisesti

Mahdollisia rakennusvirheitä tutkivassa työssä selvitellään, mitä on ostettu ja mitä myyty. Talot ovat eri ikäisiä, mikä on otettava huomioon arviointia tehtäessä. Perusteena käytetään rakennusluvan myöntämishetken säädöksiä. Janhosella on käytössään jopa vuosien 1954 – 1958 RT-kortit, jotta annetut lausunnot olisivat ajan säännöksiin nojautuvia.

Janhosen yrityksen työntekijät lähtivät toimitusjohtajansa kanssa RKL:n raatikoulutukseen. Raadin asiantuntijat pystyvät varsin nopeasti havaitsemaan rakennuksessa ilmenneet vahingot ja niiden taustalta löytyvät puutteet ja virheet. Rakennusasiantuntijan kertomuksen ja lausunnon pohjalta on helpompi laatia sovintoesitys.

RKL-Raadin rakennusasiantuntijan pätevyyden saavuttaminen ei ole aivan yksinkertaista. Hyväksymisen edellytyksenä ovat ammatillisen peruskoulutuksen lisäksi yli kymmenen vuoden kokemus rakennusalalta sekä valmius ammattitaidon jatkuvaan ylläpitämiseen työelämässä.

Raatikoulutuksen ohjesäännössä on erikseen kirjattu pykälä sovittelulle. Rakennus­asiantuntija pyrkii löytämään kaikkia osapuolia tyydyttävän sovitteluratkaisun, jos sitä jompikumpi osa­puolista haluaa.

Sovittelu kannattaa aina

”Sovitteluistuntojen määrä on lisääntymään päin ja pidän menettelytapaa erittäin toivottavana. Käräjille meno ei useinkaan ole kummankaan etu, sillä sovittelu on taloudellisessa mielessäkin lähes poikkeuksetta edullisempi ratkaisu molemmille osapuolille”, Pentti Janhonen kiteyttää.

Rakennusmestari Maarit Räty on ollut kuusi vuotta töissä Pentti Janhosella. Hänen mielestään päätös lähteä koko porukalla mukaan raatikoulutukseen oli oikea ratkaisu. Ajan hermolla pysyminen vaatii jatkuvaa kouluttautumista, ja RKL:n raatikoulutus on varsin oikeaan osunut ja riittävän käytännönläheinen tapa oppia uutta.

”Olen tyytyväinen, että koko yhtiönporukka päätti lähteä koulutukseen” Maarit Räty

Raatikoulutuksessa on RKL:n omaa porukkaa kouluttamassa. Lisäksi kuullaan erittäin painavaa asiaa alan huippuammattilaisilta. Janhosen mukaan esimerkiksi painovoimaisen ilmanvaihdon suosion lisääntyminen vaatii rakennusalan ihmisiltä jatkuvasti uutta osaamista.

Suomessa on rakentamiseen ja sisä­ilman laatuun syvällisesti perehtyneitä osaamiskeskittymiä, joiden tietotaitoa RKL:n tarjoamassa koulutuksessa kyetään levittämään koko maan ammattilaisten käyttöön.

Ylläpidolla osaaminen kehittyy

Janhosen ja Rädyn arvion mukaan raati­koulutus on mainio menetelmä, koska sitä pidetään jatkuvasti yllä. On tehtävä alan töitä ja sen lisäksi osallistuttava säännöllisesti koulutukseen. Kun lähtee mukaan koulutukseen, siihen on myös sitouduttava. Janhonen ja Räty muistuttavat, että itsensä kehittäminen ammatillisesti pitää myös mielen virkeänä.

Palvelua tarvitseva asiakas turvautuu varmasti mieluummin ammattilaiseen, jolla on tarvittavien koulutusten lisäksi todistus jatkuvasta ammattitaidon ylläpidosta ja kehittämisestä. Lisäpätevyyttä hankkineeseen rakennusalan ammatti­laiseen voi luottaa.
Raatikoulutuksessa oleva iso ammattilaisten joukko vahvistaa keskinäistä oppimista. Kokemusten vaihto on Janhosen mukaan erittäin tärkeä osa raatikoulutuksen antia. Koko maan laajuisesta RKL:n tiimistä jokainen saa tukea omaan työhönsä. Kun kuulee muiden kokemuksia ja heidän ongelmiensa ratkaisumalleja, oma työntekokin sujuu jouheammin.

”RKL:n mukavan rento porukka rohkaisee myös kysymään, jos jotain aisaa ei itse kunnolla hallitse”, Janhonen muistuttaa. 

Raatikoulutuksia järjestetään toiveiden mukaan. Lisätietoja Mikael Åhl, puh. 0400 343 264

Teksti ja kuvat Visa Vilkuna