Pientaloissa puu materiaalina on selvä ykkönen, mutta kerrostaloissa haastaja.

”Puun osuus on laskenut rakennustuotannon rakenteellisista syistä viime vuosina. Puuelementtirakennusten osuus koko rakentamisesta on ollut aika vakaa, osuus kaikista puurakennuksista on noin kolmannes ja nyt lievässä kasvussa. Viime vuosien kasvu on perustunut puukerrostalojen rakentamisen kasvuun. Puukerrostalojen elementtiaste on 2010-luvulla noussut reippaasti, ja puuelementeistä tehdään tilaston mukaan yli 80 prosenttia puukerrostaloista. Muita korkean elementtiasteen rakennustyyppejä puurakentamisessa ovat liike- ja toimistorakennukset sekä koulut.”

Pekka Pajakkala, johtava neuvonantaja, Forecon

”Olemme erittäin kiinnostuneita lisäämään puurakentamisen osuutta julkisessa rakentamisessa. Päiväkodit ja koulut ovat meillä ensisijaisia puurakentamisen kohteita. Myös kaupungin omistama vuokrataloyhtiö pohtii uudisrakentamisessa puukerrostalojen rakentamista. Toimiala on kehittynyt hyvin. Kun materiaaleja on tarjolla ja kysyntä on lisääntynyt, myös suunnittelijat ja rakentajat ovat heränneet tarjoamaan puurakentamisratkaisuja. Alan teollista esivalmistusta ja rakennuttajien yhteistyötä pitää parantaa muun muassa tyyppipäiväkotikonsepteja kehittämällä.”

Pasi Laitala, kestävän kehityksen johtaja, Espoon kaupunki

  • Puun osuus aloitetuissa uudistalorakentamisessa julkisivumateriaalina 2015: 42%
  • Julkisivuja puusta rakennetaan vuosittain 2,8 milj. m2
  • Puun osuus aloitetuissa uudistalorakentamisessa runkomateriaalina 2015: 32%
  • Puun osuus aloitetuissa kerrostaloissa runkomateriaalina 2015: 3,9 %
  • Puun osuus aloitetuissa omakotitaloissa runkomateriaalina 2015: 88,3%

hteet: Tilastokeskus, Forecon

Teksti Jukka Nortio