Korkeakosken koulu laajeni, kun puretun siiven tilalle valmistui puurakenteinen laajennusosa. Pääurakoitsija hoiti laajennuksen lisäksi julkisivultaan suojellun kivikoulun peruskorjauksen.

Kotkan kaupunki päätti panna kerralla kuntoon sisä-ilmaongelmien vaivaaman Korkeakosken koulun. Puinen, 1950-luvulla rakennettu ”pahvikoulu” purettiin. Tilalle rakennettiin laaja uudisosa. Samalla nyky-aikaistettiin vanhemman rakennuksen, 1930-luvulla valmistuneen kivikoulun tekniikka.

”Ennakkoajatus oli tulla lähinnä uudisrakentamaan. Peruskorjaus sisälsi kuitenkin monia vaativia yksityiskohtia, kuten uuden puolikerroshissin kuilun rakentamisen”, kertoo pääurakoitsijan, Rakennusliike Kalevi Suntion toimitusjohtaja Mika Suntio.

Vaativalle työmaalle tarvittiin luonnollisesti pätevä vastaava mestari. Koska Suntion tilauskanta oli lähes tapissa, työmaan vetäjän rekrytointi oli tarpeen. Sopivalla hetkellä käyty keskustelu kokeneen mestarin Erkki Långin kanssa johti työsopimukseen, ja nyt keskustellaan jo jatkosta, vaikka Långin eläkeikäraja täyttyi tämän työmaan valmistuttua.

Pääurakka jaettiin kahtia

Oppilaat pääsivät uusiin ja korjattuihin koulutiloihin sovitusti lukuvuotensa alussa. Pihatöiden valmistumisen takarajaksi oli kuitenkin jo alussa määritelty syyskuun puoliväli.

”Tilaaja halusi jakaa pääurakkakokonaisuuden kahteen osaan. Se oli järkevää, koska parakkikoulu tulevan pallokentän paikalta voitiin purkaa pois vasta kesäkuussa, jolloin pääosa töistä oli jo tehty”, Mika Suntio kertoo.

Koulun pihalle ennen työmaan käynnistämistä valmistuneet väistötilat purettiin ennen talonrakennuspääurakan luovutusta tilaajalle. Tuolloin vielä jatkuneeseen pihaurakkaan sisältyi myös louhintaa, joka tehtiin ennen lukuvuoden alkua. Kun oppilaat aloittivat koulun, jäljellä oli enää pienimuotoisia viimeistelytöitä. Sisätiloissa kaikki oli tuossa vaiheessa viimeistelty priimakuntoon.

Kosteudenhallinta oli avainasia

Talonrakentamisen urakka-aika oli mitoitettu 14 kuukauden pituiseksi. Se riitti peruskorjauksen työläydestä huolimatta. Euroja korjaustöihin kului vain runsas kymmenesosa uudistöihin verrattuna, mutta työmääriä vertailtaessa ero oli huomattavasti pienempi, koska uutta hissiä lukuun ottamatta merkittäviä hankintoja talonrakennuksen korjausosuuteen ei sisältynyt. Sen sijaan talotekniikan uusiminen oli merkittävä menoerä.

”Ilmanvaihto oli aiemmin painovoimainen. Uusi iv- ja muu talotekniikka saatiin mahdutetuksi alakattojen suojiin”, Erkki Lång kertoo.

Talotekniikkaurakoitsija työmaalla oli yhteensä neljä, jotka kaikki olivat suorassa sopimussuhteessa tilaajaan – kuitenkin alisteisina pääurakalle. Yhteensä talotekniikan kustannukset nousivat noin 15 prosenttiin vajaan 10 miljoonan euron kokonaisinvestoinnista. Vanhan kivikoulun puolella talotekniikan osuus kustannuksista oli suhteellisesti hieman suurempi kuin uudisosassa.

”Työmäärä ja kustannukset olisivat olleet varmaankin suuremmat, jos talo olisi suojeltu myös sisäpuolelta. Suojelusta johtuvia rajoituksia ei juurikaan ollut, ja työt voitiin tehdä siten kuin oli teknisesti järkevintä”, Lång kertoo.

Uudisosan rakentamisessa kosteudenhallinta oli keskeisessä osassa: tulevien kosteusvaurioiden välttämiseksi kaikki työt tehtiin suojakatoksen alla.

Myös akustiikkaan kiinnitettiin erityistä huomiota, koska ruokasali ja auditoriolla varustettu musiikkiluokka sijaitsevat vierekkäin. Niitä erottaa siirrettävä desibeliseinä, jonka avulla melu vaimenee 45 desibelin verran seinän läpäistessään. 

 

Korkeakosken koulu, uudisrakennus ja peruskorjaus

 • Rakennuttaja: Kotkan kaupunki.
 • Pääurakoitsija: Rakennusliike Kalevi Suntio Oy.
 • Rakennustöiden aikataulu: kesäkuu 2018 – elokuu 2019 (erillinen pihaurakka valmis syyskuussa).
 • Pääurakkasumma: 6,9 milj. euroa.
 • Kokonaissuunnittelu: Arkkitehdit Oy Latva & Vaara.
 • Pohjarakenne- ja ympäristötekninen suunnittelu:
  Kymen Sipti Oy.
 • Pihasuunnittelu: Kotkan kaupunki.
 • LV-urakoitsija: Haveputki Oy.
 • IV-urakoitsija: R.A. Wickholm Oy.
 • Sähköurakoitsija: Quattroservices Kaakkois-Suomi Oy.
 • Automaatiourakoitsija: Kotkan kaupunki /
  tekniset palvelut.

Teksti Vesa Tompuri, kuvat Vesa Tompuri ja Kotkan kaupunki