Stora Enso investoi 43 miljoonaa euroa uuteen puisten rakennuselementtien tuotantolinjaan Varkaudessa. Levy soveltuu monipuolisesti rakentamiseen aina pientaloista suuriin ja monikerroksisiin kokonaisuuksiin saakka. Lisäksi viilupuuratkaisuja voidaan yhdistää sahatavaratuotteiden ja CLT:n kanssa. Investointi perustuu sorvaustekniikkaan, joka edistää Stora Enson asemaa maailmanlaajuisena korkealaatuisten jatkojalostettujen puuelementtien tarjoajana. Uudet tuotteet täydentävät olemassa olevaa tuotevalikoimaa.

Tuotannon on suunniteltu alkavan vuoden 2016 toisella neljänneksellä. Tuotantolinjan arvioitu vuosikapasiteetti on noin 100 000 m3. Investoinnin odotetaan tuottavan 50 miljoonan euron vuosittaisen liikevaihdon, kun tuotantolinja käy täydellä kapasiteetilla.

Teksti Sirkka Saarinen, kuva Stora Enso