Turvalliseen elementtikuorman purkuun tarvitaan turvallisuussuunnitelma, ohjeistus ja yhteistyötä. Skanska aikoo toteuttaa purkuasemat kaikille työmailleen.

Elementtikuormien purkutyössä sattuneet tapaturmat havahduttivat Skanskan parantamaan työvaiheen työturvallisuutta. Muutamassa tapauksessa, jotka ovat viime vuosilta, kuljettaja putosi ontelolaattakuorman päältä. Yhdessä tapaturmassa putoamissuojaus puuttui, kuljettajaa ei oltu perehdytetty työvaiheen työturvallisuuteen ja työmaalta puuttui purkamisen turvallisuussuunnitelma. Työmaan päätoteuttajan vastuulla on kuitenkin järjestää turvallinen purkupaikka.

”Hyvän käytännön kehittäminen on merkittävin parannus tähän mennessä. Se syntyi työmaan ja alueellisen turvallisuusasiantuntijan yhteistyössä Härmälänrannan kerrostalotyömaalla Tampereella. Tarkoituksena on, että Skanskan Konevuokrauksen valikoimaan saadaan pikaisesti riittävä määrä purkuasemia, jotka huomioivat erilaiset työmaat ja niiden tarpeet”, Skanskan turvallisuuspäällikkö Antti Leino kertoo.

Purkuaseman telineet suojakaiteineen ympäröivät kuormaa yhdeltä, kahdelta tai kolmelta sivulta. Ne estävät elementtien nostoissa putoamisen korkealta. Samalla asema toimii elementtien siirtoa helpottavana työtasona.

Rakennuskonevuokraamot, kuten Renta ja Ramirent, ovat jo toteuttaneet vastaavia ratkaisuja.

Kaatuvaa elementtiä on päästävä pakoon

Turvavaljaiden käyttö kuormanpurussa luo uusia riskejä työhön. On suuri vaara, että elementit takertuvat nostettaessa valjaiden ja turvatolppien vaijereihin ja aiheuttavat tapaturman.

”Työntekijät ovat vaatineet pakoreittiä, jos elementtejä lähtee kaatumaan tai katkeaa. Se on tärkeää huomioida turvallisuussuunnitelmassa. Vaijereihin kiinnitetyt valjaat ovat silloin riski, koska ne estävät paon”, Antti Leino kertoo.

Elementtikuorman purun työnjohtajien tulee suorittaa sähköinen verkkokoulutus, jossa käsitellään elementtikuormien purkamista ja kuormanpurkua yleisesti.

Skanskan viiden sormen muistilistaan kuuluu kuljettajan ohjeistus portilla aluesuunnitelmaa hyödyntäen. Työmaahenkilöstö ja kuljettaja tekevät arvioivat purun riskit yhdessä. Malttia tulee olla palauttaa kuorma toimittajalle, jos sitä ei voida purkaa turvallisesti.

”Riskialttein tilanne syntyy, jos kuljettaja kiiruhtaa avaamaan yhteen sidottujen elementtien kuljetusliinat yksin ja ilman henkilönsuojaimia. Syynä on yleensä kuljettajan into päästä nopeasti pois työmaalta. Ohjeissa kuitenkin sanotaan aina, että kuljettaja ei saa avata niitä yksin.”

Elementtien varastointi kuntoon

Lumi ja jää saattavat liimata ontelolaattaelementtejä yhteen. Kun elementtiä sitten nostetaan, siihen tarttunut toinen elementti putoaa ennemmin tai myöhemmin kyydistä aiheuttaen lähellä oleville kuolemanvaaran. Siksi elementtien suojaaminen on tärkeää.

Elementtien kaatuminen aiheuttaa vaaratilanteita myös varastoitaessa. Syy kaatumiseen on yleensä liian pieni elementtiteline yhä kookkaammille elementeille sekä varaston kallistuminen sen alla olevan maaperän heikkouden takia.

”Mutta elementtikuormien purun turvallisuus ei ole meilläkään vielä kunnossa, vaan sen parantamista jatketaan kiivaasti”, Leino sanoo.

Elementtisuunnittelun huomioitava työturvallisuus

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelu suoritti viime syksynä elementtikuormien purkutöiden tehovalvonnan.

”Halusimme katkaista työhön liittyvien vastuiden pakoilun”, kertoo ylitarkastaja Jari Nykänen Etelä-Suomen aluehallintovirastosta.

Elementtitien toimitus on elementtitehtaan, toimittajan ja rakennustyömaan yhteistyötä.

”Elementtiteollisuuden kanssa asia on jo saatu hyvään kuntoon, mutta loppuketjussa toimittajalla ja työmaalla on paljon kirimistä.”

Huolestuttavin havainto 122 tarkastetulla työmaalla koski purun turvallisuussuunnitelman puuttumista kaikilta muilta paitsi yhdeltä työmaalta. 35 työmaasta, joissa purku oli käynnissä, vain 16:ssa oli asianmukaiset putoamissuojaukset. Purkuasema on paras putoamissuoja myös työsuojelun mukaan.

Valvonnalla kiinnitettiin huomiota valjaiden vaijereiden kiinnityspisteiden puuttumiseen. Työntekijöillä oli usein valjaat, mutta heille ei oltu kerrottu, minne ne kiinnitetään.

Nykänen toivoo rakennushankkeen turvallisuuskoordinaattorin huolehtivan, että arkkitehtonisissa ratkaisuissa ja elementtisuunnittelussa otetaan myös työturvallisuusseikat huomioon. Elementtien aiempaa suurempi koko ja usein erikoiset muodot tekevät niiden turvallisen varastoinnin ja käsittelyn vaikeaksi.

Positiivinen muutos oli elementtitelineille usein järjestetty asianmukainen kulkutie.

 

Teksti Riitta Malve-Tamminen