Taitava kierrätys purku-urakassa tuo urakoitsijalle kustannussäästöjä ja työmaan jätekustannukset pystytään laskemaan. Urakoitsijoiden tulee suunnitella ennakkoon – kuten muukin tuotannonsuunnittelu – myös jätteiden käsittely ja lajitteleminen. Kunnollisella ennakkosuunnittelulla parantuvat työmaan aikataulutus ja hankinnat sekä purkujätteiden käsittely.

RKL on ottanut koulutustarjontaansa talojen lisääntyvät purkutyöt ja erityisesti niissä jätteiden kierrätyksen. RKL:n, RIA:n, Rakennustiedon ja Metropolian yhteinen Kiertotalous osaksi rakentamisen arkea -webinaari helmikuussa tarjosi konkreettisia työkaluja purkamisen tilaamiseen, suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä purkumateriaalin kierrätykseen.

”Tilaisuus oli todella suosittu ja siksi webinaari sai jatko-osan syyskuussa”, toimitusjohtaja Maria-Elena Ehrnrooth kertoo. ”Purkuosaamiselle on kasvava kysyntä.”

”Järjestöjen tavoitteena on saada kontakteja jäseniin ja myös mahdollisiin uusiin jäseniin. Lisäksi alan opiskelijat ovat ilmaiseksi tervetulleita näihin tietoiskuihin, jotka antavat kaikille osanottajille valmiutta jatkokoulutukseen”, kertoo yksi koulutusohjelman ideoijista, rakennusmestari Matti Antikainen.


Antikainen on omissa hankkeissaan saavuttanut merkittäviä säästöjä kierrätystä hyödyntämällä. Varkaudessa kala-altaiden purusta syntyneen betonin kaatopaikalle vienti olisi maksanut 120 000 euroa, mutta betonin pulverointi purkupaikalla maksoi kymmenesosan siitä.

”Toisella työmaalla purettavasta materiaalista saatiin sitä huolellisesti valikoimalla paljon myytävää, kuten ikkunan puitteet ja muitakin rakennusosia. Saimme tästä käyttökelpoisesta materiaalista 200 000 euroa, ja purkutöiden kokonaiskustannus putosi puoleen.”

Jätehuoltokumppaneilta saa asiantuntijan apua laadittaessa jätehuoltosuunnitelma, jolloin optimoidaan työmaan purkujätteiden kierrätysaste.

Osaava purkaminen voi tuoda huimia säästöjä

Purkutöitä käynnistettäessä on usein virheenä kunnollisten esiselvitysten puuttuminen, jolloin urakoitsijat eivät pysty varautumaan purkamisesta syntyviin materiaalivirtoihin. Urakoitsijoiden on hyvä sisäistää, että vaikka helpoin tie onkin laittaa suuri osa rakennusjätteestä sekajätelavalle, vaatii tällainen jäte aina jatkokäsittelyä sorttiasemalla ja se on urakoitsijalle kaikkein kalleinta.

NHK Rakennus Oy:n korjaushankkeisiin erikoistunut työpäällikkö Mikko Hyle muistuttaa, että jätehuoltokumppaneilta saa asiantuntijan apua laadittaessa jätehuoltosuunnitelma, jolloin optimoidaan työmaan purkujätteiden kierrätysaste.

Usein tulee esille näkemys, että vanha kiinteistö voidaan korjata vastaamaan uutta käyttötarkoitusta. Modernisointi kuitenkin harvoin onnistuu, vaikka sama käyttötarkoitus säilyy. Koulut on esimerkiksi suunniteltu eri toimintoja varten kuin miten tänä päivänä opetetaan lapsia. Uusia rakennettaessa saadaan sellaisia monitoimitiloja kuin halutaan.

VTT:n ympäristöministeriölle tekemissä elinkaarilaskelmissa olivat korjaushankkeet edullisempia, mutta purkamista puoltaa usein kuitenkin kaupunkirakenteen tiivistämistavoitteet. On muistettava, että rakennettavan kohteen sijaitessa jo rakennetulla alueella voidaan hyödyntää olemassa olevaa infraa, valmiita joukkoliikenneyhteyksiä ja palveluja, ja siten vähentää infrarakentamiseen ja liikenteeseen liittyviä päästöjä.

Korjausrakentamisessa mennään vanhan rakennuksen ehdoilla.

Korjaus vanhan ehdoilla

Tärkeä tuki kierrätykseen liittyvässä prosessissa on KorjausRYL ja myös pian ilmestyvät uudet haitta-aineiden RT-ohjekortit. KorjausRYLin viimeisimmässä keväällä julkaistussa päivityksessä otettiin huomioon myös kiertotalousperiaatteet.  Kiertotalous ja vähähiilisyys ovat vahvasti mukana myös RTS-EPD:n kehittämisessä ja RTS-ympäristöluokituksessa.


”Korjausrakentamisessa mennään vanhan rakennuksen ehdoilla. On tärkeää, että korjataan oikeita asioita, tehdään tarpeeksi mutta ei yli. Ei pureta puolta taloa, jos se ei ole tarpeen. Mutta ei myöskään maalata julkisivun halkeamia piiloon, vaan selvitetään, mistä halkeamat johtuvat ja sitten korjataan asia”, korostaa Rakennustieto Oy:n tiimipäällikkö Ilkka Friman.

Rakennusmateriaalit, rakenteet, talotekniikka, rakennuksen käyttö ja sisäilmasto muodostavat kokonaisuuden, jonka osat ovat kytköksissä toisiinsa. Ne yhdessä rakennuksen korjaus- ja huoltohistorian kanssa vaikuttavat esiselvitysten tarpeeseen, samoin kuin korjaus- ja muutostöille asetetut tavoitteet.


Friman muistuttaa korjausrakentamiseen ja purkamiseen liittyvästä koulutustarjonnasta, jota löytää rakennusalan henkilöjärjestöjen (RKL, RIA) nettisivuilta sekä Rakennustiedon sivuilta www.rakennustieto.fi/ajankohtaista/tapahtumat.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen seuraavaan Kiertotalous-tilaisuuteen:

Kiertotalous osaksi rakentamisen arkea II – Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ry

Teksti Risto Pesonen kuvat NKH/Hyle