Puiden säästäminen ja suojaaminen rakennushankkeiden yhteydessä on entistä tärkeämpää. Se vaatii tietoa ja taitoa.

Menneenä hellekesänä pihojen, katujen ja puistojen puut viilensivät paikallista mikroilmastoa. Puut huolehtivat luonnon monimuotoisuudesta ja sitovat hiiltä. Kaupunkipuita kannattaa siis hoitaa hyvin.

”Puita arvostetaan yhä enemmän kaupunkiympäristössä. Rakennusprojekteis­sa puiden säästäminen yleistyy. Joillakin
työmailla on yhä puutteita puiden suo­jauk­sessa”, arboristi Tomi Kivikorpi Entti Oy:stä kertoo.

Hän on suorittanut eurooppalaisen VETcet-sertifikaatin ensimmäisenä Suomessa. Se on vanhojen puiden
hoitamisen taitokortti.

Usein arboristi osallistuu puuasiantuntijana tontin puuston kartoitukseen hankkeen alussa.

”Mänty kestää kasvupaikan muutosta paremmin kuin koivu. On ajateltava myös puiden kokoa tulevaisuudessa.
Suojeltavat puut on saatettu merkitä jo asemakaavaan. Tilaajan tahtotila on kuitenkin tärkeintä siinä, miten puiden
säilyttämisessä onnistutaan.”

Hotelli Hamburger Börsin työmaalla Entti Oy:n suojaama jalavaryhmä.

Kauha ei ole oksasaha

RT-kortin ohjeet ovat Kivikorven mukaan pääosin hyviä. Vahingoittumisvaarassa olevat puut pitää suojata neljän metrin korkeudelle. Kun juurialueen päällä ajetaan koneilla, peitetään maan pinta eristekerroksilla. Paljastuvat juuret suojataan väliaikaisesti kankaalla ja niitä kastellaan.

Kivikorpi suojaisi juuristoa laajemmin kuin mitä on tapana. Alueen säteen pitäisi olla 20 kertaa rungon läpimitan verran.
Eniten arboristi on huolissaan oksien­ ja juurien kohtelusta. Jos oksa joudutaan katkaisemaan, se sahataan oksakauluksen suuntaisesti oksasahalla ja kaulusta vaurioittamatta. Oksaa lyhennetään sahaamalla pystysuoraan seuraavan haaran tyvestä. Supistamista vaativa juuristo tai vahingoittuneet juuret leikataan samalla tavalla. Sileä leikkauspinta kerää vähemmän lahottajia kuin karkea.

Oksia ja juuria ei saa katkoa kaivinkoneen kauhalla, koska silloin vahingoitettaisiin koko puuta ja lyhennettäisiin sen elinikää.

Metsän häviäminen ympäriltä on puulle sokki. Puun elinvoimaa voi lisätä huolehtimalla kasvualustasta. Kivi­korpi suosittelee sekoittamaan alustaan biohiiltä, joka luovuttaa hitaasti vettä ja ravinteita sekä tekee hyvää maaeliöille. Tiivistynyttä kasvualustaa kannattaa käsitellä­ ilmalapiolla, jolloin sen ilmavuus paranee.

Entti suojasi vanhat jalavat Hotelli Hamburger Börsin työmaalla Turun keskustassa. Alueella vältettiin suuret maanvaihdot, jotka olisivat vaarantaneet suojellut puut. Biohiiltä lisättiin ojaverkostoon, ja uutta kasvualustaa tuotiin paikalle.

Kalliometsikkö pelastettiin yhdessä

Maisema-arkkitehti Teresa Rönkä Maisema-arkkitehtitoimisto Maanlumosta kertoo edustavana esimerkkinä, että Hopealaakson korttelissa Helsingin Kruunu­vuorenrannassa onnistuttiin säilyttämään kallioinen mäntymetsäsaareke pihalla. Nyt lasten leikit levittäytyvät luontevasti matalalle kalliolle, koska leikkipaikka sijaitsee sen kyljessä. Tavallisiin sisäpihoihin verrattuna pihanäkymä on poikkeuksellisen mielenkiintoinen.
”Kun kaikki suunnittelija-, tilaaja- ja urakoitsijaosapuolet puhalsivat yhteen hiileen, onnistuttiin säilyttämään avokallio puustoineen. Lähtökohtana oli korttelin suunnittelukilpailun voittanut ehdotus, jossa olimme mukana pihasuunnittelijana.”

Teksti Riitta Malve kuva Antti Erola/Entti Infra