RKL:n hallinnon uudistamis­keskustelu sai jatkoa, kun yhdistysten puheenjohtajat kokoontuivat elokuun lopussa kahden päivän seminaariin Tallinnassa.

RKL:n liittohallitus avasi keskustelun liiton hallintorakenteen uudistamisesta vuoden 2018 aikana. Keskustelun pohjalta päätettiin perustaa selvitystyöryhmä valmistelemaan asiaa niin liittohallitukselle kuin jäsenistölle.

Selvitystyöryhmään kuuluivat RKL:n puheenjohtajisto, jokaisesta valiokunnasta yksi jäsen ja toimitusjohtaja sekä kehitys- ja viestintäpäällikkö. Ryhmä on esivalmistellut mahdollista uudistusta ja keskustellut aktiivisesti työn etenemisen mukaan liittohallituksen jäsenten kanssa.

Uudistuksen pohjaksi ja taustoittamiseksi tehtiin talvella 2019 jäsenkysely, joka on antanut tärkeää tietoa jäsenistön tahtotilasta keskusteluun. Jäsentutkimuksen vastausprosentti oli tutkimuksen tehneen tahon mukaan hyvä.

Uudistusta kaivataan

Tallinnan-seminaarissa 30.–31.8. esiteltiin ja perattiin jäsentutkimuksen tulokset vielä kertaalleen. Seminaariväki jaettiin neljään ryhmään. Jokainen ryhmä mietti ja keskusteli mahdollisen uudistuksen mahdollisuuksista ja haasteista. Kahden päivän keskusteluista voisi tiivistetysti todeta, että yleisesti on syntynyt vaikutelma, että jotain on tehtävä.

Seminaariosallistujien lähes yksimielinen kanta oli, että hallinto kaipaa
uudistusta.

Vilkkaiden keskustelujen perusvire oli, että uudistusta siis kaivataan. Jokainen myönsi, että keskusteluja vielä tarvitaan, mutta nyt on aika modernisoida hallintoa. Viimeinen hallintouudistus on muutaman vuoden takaa, kun hallituskauden pituutta muutettiin kahdesta vuodesta kolmeen vuoteen.

Hallinnon uudistuksen jatkotoimenpiteet etenevät RKL:n sääntöjen mukaisesti. Seminaarin tulosten pohjalta uudistustyöryhmä tiivistää vielä puheenjohtajien ja liittohallituksen viikonlopun työskentelyn näkemykset piirikokousaineistoon. Piirikokousaineisto lähti yhdistyksille syyskuun puolessa välissä. Marraskuun liittokokouksessa tehdään päätös uudistuksen jatkotoimenpiteistä.

Keskustelu oli aktiivista

Seminaarin keskusteluissa keskityttiin muutamiin ydinkohtiin, joiden pohjalta mahdollista hallinnon uudistusta toteutetaan. Jatkossa alueita tiivistettäneen siten, että alueita (entisiä piirejä) olisi kenties viisi.
Yhteistyöyhdistysten roolia halutaan myös punnita, eli pohtia mikä niiden rooli on tulevaisuudessa RKL:n toiminnassa. Yksi vaihtoehto on, että RKL kutsuisi jatkossa Kira-yhteisön liittoja tiiviimpään vuorovaikutukseen omilla seminaareillaan.

Valiokuntia olisi jatkossa mitä ilmeisimmin vain yksi, koska uudessa pienemmässä hallituksessa ei tarvita useita valiokuntia. Toimikunnat säilyisivät entisellään.

Piirikokousaineiston osana on lähetetty tausta-aineistoa keskusteluista.
Piirikokouksissa aiheesta keskustellaan lisää kaikkien osapuolten kesken.

Teksti ja kuva Jari Kostiainen