Suomen Arkkitehtiliiton SAFA-palkinnon 2018 sai Pudasjärven kaupunki suomalaisen hirsirakentamisen perinteen jatkamisesta.

Pudasjärven kaupunki on ansiokkaasti jatkanut alueella vuosisatoja vanhaa hirsirakentamisen perinnettä, luoden hyvää elinympäristöä kuntalaisille, edistäen hirsirakentamisen tutkimusta ja hirsi- ja puurakentamisen liiketoimintaa. Hirsirakentamista on Pudasjärvellä toteutettu yhteistyössä kunnan, yritysten, yliopiston ja suunnittelijoiden kanssa ja Euroopan aluekehitysrahaston tuella.

Alueen satoja vuosia vanhat hirsirakennukset ovat yhä hyvässä kunnossa: parikymmentä hirsirakennusta käsittävä kotiseutumuseo sekä paanukattoinen ristikirkko, jota kiertää 1 371-metrinen, maailman pisin katettu hirsiaita.

Hirsirakentamisen uusi aikakausi alkoi vuonna 2009. Pudasjärvelle ovat nousseet Karhukunnaan hirsikortteli (2009–2011), Pikku Paavalin päiväkoti (2013), Hirsikampus (2016), Pudasjärven Vuokratalot Oy:n kolme hirsirivitaloa erityisasumiseen ja tänä keväänä valmistuvat hirsiset luhtitalot sekä Hirsikartano-palvelutalo (2016). Kaupunki suunnittelee rakentavansa jatkossa julkiset rakennukset hirrestä.