Vaalaan valmistuu ensi vuonna uusi vankila. Oulussa rakennetaan parhaillaan vankilaa ja pääpoliisiasemaa yhteiselle 13 hehtaarin tontille.

Pohjois-Pohjanmaalla Vaalassa vietettiin harjannostajaisia elokuussa: uusi vankilarakennus keskustaajaman laidalla korvaa samassa kunnassa sijaitsevan Pelson vankilan.

Oulussa rakennetaan puolestaan pääpoliisiaseman, vankilan ja oikeussalin kokonaisuutta, joka on Suomessa ainutlaatuinen yhteishanke. Peruskivi muurattiin toukokuussa. Kun uusi vankila Ruskonselässä valmistuu, suljetaan Oulun keskustassa Myllytullissa sijaitseva 1800-luvulla rakennettu punatiilinen vankila.
Molempien kohteiden rakennuttajana toimii Senaatti-kiinteistöt.

Suolta keskustaan

Lujatalon urakoima Vaalan vankila valmis­tuu syksyllä 2024. Töitä tehdään nyt enimmäkseen sisätiloissa ja lisäksi muurataan julkisivuja. Rakentamisalue on seitsemän hehtaarin suuruinen.

Suljettava Pelson vankila rakennettiin 1930-luvulla soiden keskelle. Vankilassa harjoitettiin laajasti maataloutta, ja se tuli tunnetuksi maatiaisrotujen hoidosta.

Vaalan vankila on suunniteltu Rikosseuraamuslaitoksen ja Senaatin laatiman konseptin mukaan: tilojen ja toimintojen suunnittelussa on tähdätty paitsi turvallisuuteen myös uusintarikollisuuden ennalta­ehkäisyyn.

Ouluun on rakenteilla poliisiaseman, vankilan ja oikeus­salin kokonaisuus. SRV:n työmaapäällikkö on Jukka Lintunen, RKL:n puheenjohtaja. Havainnekuva poliisiaseman puolelta.

Yhteistyötä Oulussa

Oulun Ruskonselässä pääpoliisiaseman rakentaminen alkoi vuosi sitten. Asema valmistuu ensi vuoden lopussa.

Viereen nousevan vankilan rakennustyöt alkoivat viime keväänä. Vankila valmistuu suunnitelman mukaan syksyllä 2025. Kiinteistökokonaisuuteen valmistuu myös käräjäoikeuden istuntosali vankien rikosasioiden käsittelyä varten. Poliisi­asemasta vankilaan on sisäyhteys ja näiden rakennusten välissä on kolmen toimijan yhteistiloja.

Allianssimallisen hankkeen päätoteuttaja on SRV. Hankkeen kustannu­sarvio on 130 miljoonaa euroa ja laajuus yli 32 000 bruttoneliömetriä.

Vantaan poliisivankila valmistuu suunnitelman mukaan ensi maaliskuussa ja poliisiasema elokuussa.

Moderni poliisiasema

Pohjois-Suomen hankkeiden kanssa yhtä aikaa on Vantaan Tikkurilassa rakenteilla ensimmäinen uuden poliisitalokonseptin mukainen suuri pääpoliisiasema. Siihen valmistuu myös poliisivankila. Harjan­nostajaisia vietettiin Tikkurilan Jokiniemessä elokuun lopussa.

Poliisivankila valmistuu suunnitelman mukaan ensi maaliskuussa ja poliisiasema elokuussa. Pääurakoitsija on SRV. Hankkeen kustannusarvio on 90 miljoonaa euroa.

Teksti Martti Ristimäki kuvat Senaatti-kiinteistöt ja UKI Arkkitehdit & Lukkaroinen Arkkitehdit