Rakennuskannan perus­kor­jauk­sia varten laaditaan uusi pitkän aikavälin strategia. Rakennusten energiatehokkuutta koskeva EU:n tuore direktiivi velvoittaa jokaisen jäsenmaan suunnittelemaan, miten rakennukset muutetaan erittäin energiatehokkaiksi ja vähähiilisiksi vuoteen 2050 mennessä. Suomessa hankkeen toteuttavat ympäristöministeriö, Motiva Oy, VTT ja Tampereen ammattikorkeakoulu.

Hankkeessa muun muassa kartoitetaan kustannustehokkaat korjaustoimet ja niiden rahoitus sekä tutkitaan keinoja perusparannusten edistämiseksi. Strategiassa myös arvioidaan perusparannuksilla aikaan saatava energiansäästö, päästövähennykset sekä muut vaikutukset. Aiempaan strategiaan verrattuna tällä kertaa painotetaan muun muassa enemmän edistysaskeleiden mittaamista ja energiatehokkuutta sekä asetetaan myös välitavoitteita tuleville vuosikymmenille.

Strategiassa otetaan erityises­ti huomioon kuntien ja valtion käytössä olevat kiinteistöt, energia­syöpöt rakennukset sekä heikoimmassa asemassa olevien koti­talouksien mahdollisuudet osallistua peruskorjaushankkeisiin.

Hankkeeseen sisältyy kyselyitä, haastatteluita, työpajoja ja kuulemistilaisuuksia, joihin kutsutaan mukaan laajasti kiinteistö- ja rakennusalan ja rahoitussektorin toimijoita. Strategian laatijoiden tavoitteena on saada laajasti esiin korjausrakentamiseen liittyvät eri näkökulmat, menetelmät ja tavat sekä tarpeet.