Kun työmaan paloturvallisuutta halutaan varmistaa, siihen riittää helppo viiden kohdan muistilista.

Työmenetelmien valinta, palo-osastointi, työmaan siisteys ja järjestys sekä logistiikan hallinta”, Skanska Talonrakennus Oy:n turvallisuuspäällikkö Marko Kuukkanen luettelee korjaustyömaan paloturvallisuuden perusasiat.

Jokaiseen kohteeseen tehdään paloturvallisuus- ja pelastautumissuunnitelma, jolla sekä ehkäistään riskejä että varaudutaan onnettomuustilanteeseen. Paloilmoitin- ja alkusammutuskaluston on oltava työmaan lisäksi työmaaparakeissa. Pelastautumissuunnitelmaan merkitään muun muassa poistumisreitit ja kokoontumispaikat sekä vaarallisten aineiden sijoituspaikat.

Skanskan työmailla opastetaulut ovat jokaisessa kerroksessa ja pelastuslaitosta varten työmaan portin pielessä. Palolaitokselle annetaan tiedot alkavasta kohteesta.

”Paloilmoittimeksi riittää pienellä työmaalla käsikäyttöinen torvi. Isommilla työmailla on sekä langattomia että langallisia järjestelmiä. Myös kohteen omaa paloilmoitinjärjestelmää voidaan osittain käyttää. Purkuvaiheessa ilmaisimet joudutaan usein suojaamaan rakennuspölyltä”.

Jopa sammalta ja olkia

”Riskialttiimpia ovat vanhat arvorakennukset. Purettavissa rakenteissa voi olla runsaasti pölyäviä ja herkästi syttyviä sammal- tai olkitäytteitä. Tulitöissä käytettävät työmenetelmät on valittava äärimmäisen huolellisesti. Hitsata ei voi, sillä kipinät aiheuttavat paloriskin”, Kuukkanen toteaa.

”Esimerkiksi rakenteen läpi menevää rautatankoa ei saa katkaista kaasuleikkauspillillä eikä rälläkällä. Syntyvä lämpö aiheuttaa syttymisriskin rakenteen sisälle. Työ tehdään esimerkiksi metalliteräisellä puukkosahalla – hitaasti, mutta riskittömästi.”

Tulitöiden hallinta oli Skanskan muutama vuosi sitten uusittujen suojeluohjeiden tärkeä kehittämisalue. Esimerkiksi tulityöluvan kesto korjausrakennuskohteessa lyhennettiin kahteen työvuoroon.

Tärkeä muutos koski tulityöluvan myöntämistapaa. Riskejä ei enää arvioida toimistotyönä, vaan työkohteessa paikan päällä.

Purkujätteet pois

Tavaraa kulkee purkuvaiheessa paljon myös ulos. Logistiikan hallinta korostuu: työmaalle jämähtävät tavarat ovat paloriski.

Ulkopuolisten, joskus tuhopolttoaikeistenkin, liikkumista ehkäistään aitaamisella, lukituksilla ja valvonnalla. Paloriskiä pienennetään myös työmaasuunnittelulla. Esimerkiksi jätelavaa ei sijoiteta seinän viereen.

”Palo voi syttyä myös tupakasta. Tupakointi onkin sallittua vain tupakointipaikoilla”, Kuukkanen toteaa mutta myöntää, että noudattamisessa on vielä parantamisen varaa.

Paloista otetaan opiksi.

”Olemme esimerkiksi kieltäneet halogeenilamppujen käytön sisävalmistusvaiheissa. Syynä oli tulipalon alku, jonka aiheutti styrox-levyjen päälle kaatunut halogeenilamppu”, Marko Kuukkanen kertoo.

Teksti Sirkka Saarinen, kuvat Skanska