Liiton on tullut aika uudistua, jälleen kerran. Jäsenistön tarpeet ja mielenkiinnon kohteet ovat muuttuneet vuosien varrella ja tätä ei käy kiistäminen. RKL:n hallitus aloitti alkuvuodesta strategiatyön, joka tulee määrittelemään liiton seuraavien vuosien askelmerkit.

Työpajoissa hallitus saatiin aktivoitua upealla tavalla ja jäsenkyselyynkin saatiin ennätysmäärä vastauksia, mistä on selvästi havaittavissa mm. tiedonkulun paraneminen liiton, paikallisyhdistysten sekä varsinaisten jäsenten välillä. Vastaukset jäsenkyselyssä osoittautuivat vahvaksi viestiksi RKL:n suuntaan.
Haluaisinkin kiittää liiton hallituksen puolesta kaikkia kyselyyn vastanneita! Tulokset otetaan tarkasti huomioon osana ensi vuoden toimintasuunnitelmaa.

Uutiskirje ja sähköiseen viestintään panostaminen erilaisten lehtijulkaisujen ohella on selkeyttänyt tiedonkulkua jäsenistön suuntaan huomattavalla tavalla.

Jatkossa onkin edelleen tärkeää muistaa löytää oikeat viestintäkanavat ja tavat kuunnella ”kenttää”.

Strategiatyössä sekä kyselyn tuloksissa ovat toistuneet mm. seuraavat teemat: arvot, paikallisyhdistysten tukeminen, tapahtumat, koulutukset, lehdet, kattavat jäsenedut, sekä henkilökohtaisena kestosuosikkinani ammattiylpeys. Nämä ovat niitä samoja asioita, joiden takia itsellänikin heräsi kiinnostus liittyä mukaan paikallisyhdistyksen ja liiton toimintaan.

Jäsenyyteni muuntui sittemmin luottamustehtävien suuntaan. Liiton jäsenenä pidän kuitenkin edelleen erittäin suuressa arvossa yhteisöllisyyttä, laadukkaita koulutuksia ja tapahtumia sekä tietysti kattavia jäsenetujamme.

Vuonna 2017 liiton keskipitkän tähtäimen suunnitelmaa rakennettiin liiton arvojen, vision ja mission pohjalta. Vuonna 2017 aloitettu työ kulminoituikin mm. uuteen aluejakouudistukseen.

Vuonna 2022 aloitettu strategiatyö päivittää nämä pilarit. Nyt keskeistä on se, kuinka jäsen konkreettisesti kokee liiton jäsenyyden hyödyt eri elämäntilanteissa, ja miten jäsenet saataisiin tehokkaammin mukaan yhdistysten sekä liiton toimintaan – myös uusien alueiden aktiviteetteihin.
RKL:n yksi tärkeimmistä tehtävistä kuitenkin on tuottaa jäsenyydelle arvoa.

Alkuvuosi liiton hallituksessa on ollut varsin vauhdikas. Myös allekirjoittanut on kokenut päivityksen tullessaan valituksi liittohallituksen jäsenestä varapuheenjohtajaksi.

Jäsenrekisterin käyttöönoton kanssa paiskitaan töitä kuin raksaurakassa konsanaan. Tarkoitus on myös luoda liiton malliyhdistyksen kautta ns. valmis konsepti jäsenyhdistysten rekisteritoimintoihin ja helpottaa siten käyttöönottoa yhdistyksissä ympäri Suomen.

Odotan innolla uudistuvan RKL:n haasteita ja kokemuksia. Tulkaa rohkeasti nykäisemään hihasta, kun liikumme eri alueilla. Avoin keskusteluyhteys on avain liiton onnistumiseen.

Jere Väisänen, Liittohallituksen varapuheenjohtaja  (Helsinki)