Sammatissa sijaitsevan Elias Lönnrotin lapsuudenkodin ympäristöä kunnostetaan ja siistitään.

Paikkarin torpan arvokasta rakennettua kulttuuriympäristöä hallinnoi ja hoitaa Senaatti-kiinteistöt yhteistyössä Museoviraston kanssa. Rakennuskannan restaurointitöiden ja maisemanhoidon suunnittelukumppanina toimii Arkkitehtitoimisto Livady Oy. Hoitotöitä tekee Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin Ketosirkka-hanke.

Teksti Sirkka Saarinen, kuva Mathias Wahlberg