Vuoden 2015 Paalutustyömaalla Helsingin Itäkeskuksessa lyötiin noin kolmessa kuukaudessa yli 40 kilometriä teräsbetonipaaluja vanhaan merenpohjaan. Työ tehtiin vaativimmassa PTL 3 -paalutustyöluokassa.

Tunnustuksen jakaja, Betoniteollisuuden paaluvaliokunta korosti paalutustyön erinomaista organisointia ja johtamista, sujuvaa yhteistyötä hankkeen osapuolten välillä sekä teräsbetonipaalujen ominaisuuksien täysimääräistä hyödyntämistä.

Paalutustyömaa-tunnustus tuli kokeneelle toteutusketjulle. Paalutuksen teki maanrakennus- ja perustusurakoitsija Kreate Oy:n aliurakoitsijana YIT Rakennus Oy.

Kohteen maaperä on vanhaa merenpohjaa. Pinnassa on noin metrin täyttömaakerros, sen alapuolella löysää savea 10–15 metriä ja savikerroksen alla 5–25 metrin tiukka hiekka-moreenikerros.

Kohteeseen paalutettiin 2  500 yksittäistä teräsbetonipaalua. Pienempiä, 250 x 250 mm2:n paaluja tarvittiin noin 700 ja isompia 350 x 350 mm2 -paaluja noin 1  800 kappaletta. Paalujen pituudet vaihtelivat 13–20 metriin. Paalut toimitti HTM Yhtiöt Oy.

Tuomaristo kiitti erityisesti kohteen huolellista ennakkosuunnittelua ja riittävän laajaa koepaalutusta PDA-mittauksia hyödyntäen. Kiitosta sai myös paalutoimittajan ja työmaan välinen toimiva yhteistyö ja tiedonkulu. Paalutilaukset tehtiin lohkoittain. Työn lähtökohtana oli lohkokohtaisten koepaalutusten perusteella arvioidut paalupituukset ja -määrät, jolloin varmistettiin virheettömät ja täsmälliset paalutoimitukset varusteineen.

Teksti Sirkka Saarinen, kuva YIT Rakennus Oy