Rakennusalan työntekijät, kuntien rakennusvalvojat ja alan kouluttajat ovat eläneet jo muutaman vuoden ajan epätietoisuudessa alan tulevista pätevyysvaatimuksista. Vielä voimassa olevan maankäyttö- ja rakennuslain (MRL:n) ja YM4-ohjeiden mukaiset vaatimukset ovat ohjanneet paitsi pätevyyksiä arvioinutta rakennusvalvontaa, myös koulutusten suunnittelijoita ja opiskelijoiden valintoja. Vuodenvaihteessa voimaan tulevaa uutta rakentamislakia ja sen liitännäislakia eli pätevyyslakia ollaan nyt täyden­tämässä asetuksilla.

Lakimuutoksen tarkoitus on nopeuttaa ja selkiyttää lupaprosesseja ja yhtenäistää kirja­vat käytännöt kautta maan. Laissa ja asetuksissa ei aikaisemmin ole ollut tarkkaa kirjausta siitä, mistä työnjohdon tai suunnittelijan pätevyys muodostuu. Rakennusvalvonta on arvioinut henkilöiden pätevyyttä tutkintotodistusten, täydennyskoulutuksen ja työkokemuksen kautta. Nyt kun pätevyydet kirjataan uuteen muodostettavaan pätevyysrekisteriin, jota ylläpitää ympäristöministeriön valtuuttama toimielin, siirtyy pätevyyden toteaminen pois rakennusvalvonnasta. Viranomainen arvioi yhä henkilöiden kelpoisuuden tehtävään suhteessa vaativuusluokkaan, mutta ansioluetteloiden käsittely jää uuden lain myötä pois.
Valtuutetuksi toimielimeksi haluavia ja kykeneviä tahoja ei ole ruuhkaksi asti. Rakennus­alan järjestöjen perustama, voittoa tavoittelematon pätevyyspalvelu FISE on käytännössä ainoa, joka voi lyhyellä aikavälillä tarjota pätevyys­rekisteripalvelun. FISE:n pätevyydet ovat alalla jo vakiintuneita ja arvostettuja. Kuitenkin erityisesti suurimpien kaupunkien ulkopuolella FISE on vielä kohtalaisen tuntematon, ja lisäkoulutuksen tarve voi tulla yllätyksenä.

Ministeriö on alkanut nyt kirjoittaa pätevyysasetusten sisältöä. Lainsäätäjä tasapainoilee järeän sääntelyn ja toisaalta liian yleisluontoisen ohjeistuksen välillä. Yksinkertaisinta olisi hyödyntää FISE:n monivuotinen määrittelytyö ja viitata jo laadittuihin opintopiste- ja osaamisvaatimuksiin.

Alalla on käynnissä mullistava kaksoissiirtymä, kun ilmastonmuutos haastaa minimoimaan päästöt ja samalla on painetta yhdenmukaistaa, virtauttaa ja jalostaa tietoa digitaalisessa muodossa. Kunnilla tulee olemaan valtava ponnistus vastata uuden lain vaatimuksiin tietomallipohjaisesta lupakäsittelystä ja prosessien sujuvoittamisesta, etenkin jos korjaussarjan ehdottama luvankäsittelyn takuuaika sanktioineen astuu voimaan.

Kaikkien osaaminen vaatii nyt täydennystä, eikä siihen syy ole yksin laissa.

Maria-Elena Ehrnrooth, päätoimittaja

PS. Työttömille ja lomautetuille tulisi tarjota ammatillista täydennyskoulutusta alennettuun hintaan.