Talousennusteiden laatijoilla ei toti­sesti ole ollut helppoa viime vuosina. Rakennusalan kasvua ovat hidastaneet sekä materiaali- että osaajapula. Logistiset pullonkaulat maail­mankaupassa viivästyttävät toimituksia. Samaan aikaan energiakustannukset ovat kohonneet. Kun inflaatio on kiihtynyt lukemiin, joita ei ole vuosiin nähty, se tuntuu jo kuluttajien kukkarossa. Teräksen puute heijastuu voimakkaasti työmaiden arkeen. Vaikka rakentaminen on paikallista, on Suomi tässä osa globaaleja arvoketjuja.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan pahentaa materiaalipulaa. Sota voi vaikuttaa myös työmaan tunnelmaan, kuten s. 23 haastatteluista käy ilmi.

Jos pandemia jo kuritti maailmantaloutta, on nyt huolenaiheena Ukrainan sodan seu­raukset etenkin Euroopan energiansaannille ja elintarvikehuollolle. Ukraina on maailman viidenneksi suurin vehnän viejä, ja akuutin sotilaallisen konfliktin jälkeen näemme mahdollisesti ruokakriisejä.

Kasvun hiipuminen Euroopassa ja taantuman pelko vaikuttavat investointihalukkuuteen Suomessa. Kuluttajat ovat varovaisia; Tilastokeskuksen luottamusindikaattori maaliskuussa putosi reilusti miinuksen puolelle. Samaan aikaan kun talousnäkymät ovat epävarmat, pitäisi siirtyä fossiilista energian­lähteistä uusiutuviin ja toteuttaa siirtymä vähä­hiilisyyteen rakennusalalla, jonka hiili­jalanjälki on tunnetusti huomattava.

Eurooppa ponnistelee irti venäläisestä­ ­öljystä ja kaasusta, mikä lisää fossiilivapaan energian kysyntää ja vauhdittaa systeemistä­ muutosta.

Ukrainan sota on tehnyt turvallisuudesta Suomessa ajankohtaisen ja jokapäiväisen puheenaiheen. Pikavauhtia muuttunut yleinen mielipide antaa nyt voimallisen tuen Suomen Nato-jäsenyydelle, ja jäsenyyshakemusta valmistellaan ripeällä tahdilla. Turvallisuus ei ole luonteeltaan ainoastaan sotilaallista, vaan se kytkeytyy voimakkaasti talouteen. Kansainväliset sijoittajat arvioivat maariskejä, ja siinä­ tarkastelussa Suomen sijainti arvaamattoman, aggressiivisen maan naapurina ei ole mairitteleva. Olojen vakaus ja jatkuvuus ovat aivan olennaisia tekijöitä Suomen taloudelliselle menestykselle.

Suomen julkisen velan paisuminen, korkojen nousu ja heikkenevä talouskasvu ovat yhdessä myrkkyä kansantaloudelle. Nyt tarvitaan toimia, jotta pula ammattitaitoisesta työvoimasta ei taittaisi talouskasvua tulevilta vuosilta.

Samalla kun selätämme rakentamisen haasteita kotimaassa, tarvitsee Ukraina apua. Suomalaiset ovat jälleenrakennuskansaa. Kun sota joskus päättyy ja on aika rakentaa Ukrainaa, suomalaiselle osaamiselle olisi käyttöä sielläkin.

Maria-Elena Ehrnrooth

PS. Kaavoitus- ja rakentamislaki meni murskapalautteen ja poliittisen lukkiutumisen tähden uusiksi. Nyt lakipaketti pilkotaan, ja uutta rakennuslakia viedään vauhdilla eduskuntaan. Prosessi on liian kiireinen, ja sidos­ryhmät ovatkin joukolla vaatineet lausuntoajan pidentämistä.