Rakennusalan yritykset odottavat suhdannetilanteensa heikkenevän syksyn mittaan. Alkuvuonna yrityksillä kuitenkin yhä meni selvästi pitkän aikavälin keskiarvoa paremmissa merkeissä. Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n suhdannebarometrin mukaan rakennusyritysten tilauskanta oli kesällä yhä normaalia parempi. Kyselyyn vastanneista alan yrityksistä peräti 95 prosenttia arvioi tuotantokapasiteettinsa olevan täyskäytössä, kun kesällä 2018 näin arvioi 97 prosenttia. Heinäkuussa 43 prosenttia vastanneista yrityksistä kertoi ennen kaikkea ammattityövoiman rekrytoinnin vaikeuksien yhä hidastavan liiketoimintansa kasvattamista.