Uusi maankäyttö- ja rakennuslaki astui voimaan tämän vuoden maaliskuussa. Lainsäädäntö uusiutui muun muassa suunnittelijoiden ja työnjohtajien pätevyysvaatimusten osalta. Nyt jos koskaan jäsenistömme koulutuksen osalta meidän on huolehdittava perusopintojen oikeellisuudesta. Opiskelijat kun voivat ammattikorkeakouluissa valita itse osan kursseistaan. Tässä voi jatkossa olla sudenkuoppa, jota emme välttämättä juuri nyt havaitse.

Oppilaitoksissa olisi toivottavaa, että opettajat ohjaisivat opiskelijat suorittamaan uusien pätevyysvaatimusten mukaisen peruskoulutuksen. Tämä on asia, jota meidän on painotettava vahvasti myös RKL:n opiskelijatapahtumissa eri puolilla maata oppilaitoskiertueillamme.

Ennen kuin uusi laki astui voimaan, RKL antoi aktiivisesti lausuntoja suunnitteilla olevasta laista ja siten ohjasi tulevaa lainsäädäntöä. Näin turvasimme jäsenistömme mahdollisuudet saada toimia vaativissa kohteissa myös jatkossa.

On luonnollista, että kunnissa ei vielä osata kaikilta osin uusien pätevyysvaatimusten soveltamista. Käytännön kirjavuudelle on helppo selitys: yksiselitteisiä ohjeita ei ole vielä jaettu. Osa kunnista on ottanut pätevyysvaatimuksiin kriteeriksi FISE Oy:n julkaisemat pätevyysvaatimukset esimerkiksi vastaavan työnjohtajan osalta.

Toivottavasti saamme valtakunnallisesti yhteneväiset pätevyyskriteerit pikaisesti käyttöön. Se selkiinnyttäisi kaikkien alalla työskentelevien toimintaa. Onneksi RKL kouluttaa ja tiedottaa asian tiimoilta aktiivisesti kenttäväkeä.

RKL tuottaa muun muassa yhdessä RIA:n kanssa yhtenäistä tietoa järjestämällä useilla paikkakunnilla ”Suunnittelija- ja työnjohtajapätevyydet – Uudet asetukset ja ohjeet -Road Show’n”. Iltapäivän mittaiset tietoiskut ovat yhteistyössä paikallisten rakennusvalvojien, FISE Oy: ja RT:n kanssa toteutettuja.

Edellä kerrotut asiat ovat osa RKL:n suorittamaa kentän edunvalvontaa, jota tehdään jäsenistön eduksi jatkuvasti. Koulutuksien järjestämiseen tarvitaan ideoita ja paikallistason tarpeiden esilletuomista sekä jatkuvaa yhteydenpitoa kaikilla tasoilla. Vain yhdessä toimimalla pystymme myös jatkossa turvaamaan jäsenistön tiedonsaannin ja siten edistämään työmahdollisuuksia rakennusmestareille ja insinööreille.

Mukavaa talven odotusta

Jarmo Nikkarikoski, RKL:n II puheenjohtaja

P.S. Kiitoksia Ahti Junttilalle jäsenistön eteen tehdystä työstä ja menestystä uusiin haasteisiin.

Toivotan tervetulleeksi myös uuden toimitusjohtajamme, Hannu Järveläisen, tekemään työtä jäsenistömme kanssa.