Järjestömaailmassa on tunnetusti käynnissä iso murros. Vanhat tavat, toimintamallit ja perinteinen tekeminenkään eivät puhuttele enää samalla tapaa tämän päivän nuoria aikuisia. Järjestäytymisaste on ollut jo jonkin aikaa laskussa. Kilpailu vapaa-ajasta on kovaa, ja monen järjestön on perusteltava merkityksensä aina yhä uudelleen.

Siksi oli erityisen ilahduttavaa, että liiton ensimmäisellä jäsenristeilyllä oli mukana niin paljon opiskelijoita. Iso joukko­ nuoria aktiiveja tarkoittaa, että liiton toiminnalla on tulevaisuus, jos vain me liiton päättäjinä ja jäseninä lunastamme meille asetetut odotukset. Emme voi vain olettaa, mitä opiskelijat kaipaavat. Heidän täytyy kertoa se meille.

Tärkeä foorumi liiton ja opiskelijoiden­ välillä on ollut ja on edelleen opiskelijatoimikunta, ”OTK”. Korona-aika oli toimikunnalle varsinaista myrkkyä, kun kaikki opiskelijoiden välinen yhteydenpito tapahtui digimaailmassa. Nyt on järjestäytynyt uusi toimikunta, uusi vaihde silmässä.

Koronan jälkilöylyissä palvelus, jonka nuori valmistuva opiskelija voi itselleen tehdä, on verkostoitua. Tällainen verkostoituminen on loistanut poissaolollaan. Nyt jos koskaan on tärkeää olla mukana ns. omien, eli oman ammattikunnan yhdistysten ja liiton toiminnassa.

OTK:n tehtävä on luoda oma strategia. Liiton elinkaarimallistrategia on jo valmis. Opiskelijoiden strategian ydin on siinä, mitä lisäarvoa jäsenyys tuo opiskelijalle nyt ja tulevaisuudessa. Ne eivät ole itsestäänselvyyksiä, vaan muuttuvat ajan kanssa.

Kun olin opiskelija, RKL näyttäytyi osin etäisenä ja se jäi ehkä joillekin silloisista­ opiskelutovereistani hiukan Helsingin yhdistyksen, HRMY:n varjoon. Brändit tuleekin saada yhtenäisiksi. Paikallisyhdistykset ja RKL ovat yksi ja sama liitto, ne toimivat visusti yhteistyössä ja joskus tämä jäsenkunnalle tuttu asia pitää muistaa kertoa myös uusille jäsenille.

Näin alalla jo jonkin aikaa toimineena, perheellisenä rakennusmestarina arvos­tan­­ RKL:n toiminnassa eniten sitä,­ että­ liitolla ja paikallisyhdistyksillä on ­aito tahtotila palvella jäsenistöään ja tuottaa jäsenyydelle oikeaa arvoa. Uusien­ tehtyjen selvitysten myötä uskonkin, ­että alamme hiljalleen ymmärtää muuta­man­ asian. Opiskelijoille on järjestettävä­ vasta­painoa opiskelumaailman asioille, työssäkäyville puolestaan matalan kynnyksen­ toimintaa, jossa on otettu huomioon arjen kiireet, ja senioreille taas heitä liikkeelle saavia tapahtumia. Ikään kuin jokaiselle jotakin. Meidän täytyy näkyä – loistaa! – jokaiselle.

Tänä keväänä RKL:n jäsenhankintaa­ tehostetaan: kaikkia tänä vuonna valmistuvia lähestytään puhelinkampanjalla. Toivotaan, että saamme uusista markkinointikanavista lisää varsinaisia jäseniä, jotka tunnistavat RKL:n ja jäsenyydestä saatavan hyödyn, kuten tämän artikkelin kirjoittajakin aikanaan.

Nähdään Kesäpäivillä Turussa!

Jere Väisänen
Liittohallituksen varapuheenjohtaja