Ympäristöministeriö julkaisema opas ”Rakennuksen kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus” on täysin uusittu. Se on ajantasainen oppikirja ja ohje kosteus- ja mikrobivaurioiden ja kiinteistöjen sisäilmaongelmien kanssa tekemisissä oleville kuntotutkijoille ja muille asiantuntijoille.

Kosteusvauriot ovat yleisiä sisäilmaongelmien aiheuttajia, mutta sisäilmaongelmia aiheuttavat myös muut, kosteudesta riippumattomat tekijät. Ongelmien ratkaisu edellyttääkin hyvää kokonaisuuden hallintaa, jossa otetaan huomioon paitsi kemiallisten ja mikrobiologisten altisteiden mahdollisuus, myös tilojen käyttöön, fysikaalisiin olosuhteisiin ja ilmanvaihtoon liittyvät tekijät.

Oppaassa kuvataan tärkeimmät sisäilman laatua heikentävät tekijät ja niiden tutkimusmenetelmät. Lisäksi käsitellään aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä, kuntotutkimukseen liittyvää ohjeistusta sekä kuntotutkimusten tekijöiden pätevyysvaatimuksia.

Teksti Sirkka Saarinen