Järjestömme syntymäpäivän kunniaksi ajattelin ottaa pienen katsauksen historiaan.

Suomen Rakennusmestariliitto (SRL) perustettiin Tampereella 28.–29.7.1905 pidetyssä rakennusmestarien yleisessä kokouksessa. Rakennusmestarien yhteistyön tarve oli tullut ajankohtaiseksi samoihin aikoihin kuin työelämässä yleensäkin tapahtunut järjestäytyminen. Rakennusmestareiksi kutsuttiin tuohon aikaan kirvesmiesammatissa menestyneitä työnjohtajia.

Rakennusmestareiden järjestäytyminen lähti liikkeelle, ja ensimmäiset yhdistykset syntyivät Helsingissä, Viipurissa, Kuopiossa, Turussa ja Tampereella. Ensimmäisinä asioina nousivat esiin työajan lyhentäminen kymmenestä tunnista yhdeksään tuntiin sekä palkkaus ja työsopimusasiat.
Pyrittiin siis jo tuolloin vaikuttamaan koulutuksen merkitykseen ja sisältöön: ”suositellaan, että teollisuuskoulun oppijakson suorittaneet tulisivat etupäässä otetuiksi huomioon työnjohtajain paikkoja täytettäessä.”

Rakennusmestarit tekivät 1900-luvun alkukymmeninä varsin usein työnjohtotehtäviä urakalla. Urakan laskeminen oli usein hankalaa, siksi alettiin tehdä yhtenäistä palkkatariffia. Samalla neuvoteltiin myös minimipalkan aikaansaamiseksi.

1923 Suomen Rakennusmestariliitto teki vuosikokouksessaan yleisen ehdotuksen, jossa määriteltiin vastuunalaisen rakennusmestarin, vanhemman työnjohtajarakennusmestarin ja nuoremman työnjohtajamestarin kuukausipalkat. Järjestöllämme on merkittävä historia ja voimme olla siitä aidosti ylpeitä.

Tehtävänämme on edelleen huolehtia edustamiemme ammattikuntien ammatillisesta kehittymisestä, aseman ja arvostuksen kohottamisesta sekä työnsaantimahdollisuuksien parantamisesta. Harva jäsenistöömme kuulumaton ammattiveli tietää, paljonko järjestömme toiminta on aikanaan vaikuttanut hänen työolojensa ja oikeuksiensa parantamiseksi.

Paikallisyhdistysten merkitys on järjestölle tärkeä. Pitkään Porin yhdistyksessä toimineena olen aistinut, että aktiivinen yhdistys pärjää aina. Aktiivinen toiminta vaatii aina toimijoita, jotka ottavat vastuun viedä hankkeet aina maaliin asti. On kyse sitten, koulutuksesta, nuorten aktivoimisesta tai vapaa-ajanvietosta.

Nuorissa on potentiaalia. Otetaan heidät rohkeasti mukaan yhdistysten hallituksiin ja toimintaan. Rohkaistaan ja autetaan nuoria verkostoitumaan ja toimimaan keskenään sekä tuomaan meille uusia jäseniä. Mikäli huomaamme naapuriyhdistyksen toiminnan hiipuvan, niin toivotetaan heidät mukaan omaan toimintaamme. Porukalla kaikki on mukavampaa!

Onnittelut vielä kerran 110-vuotiaalle Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL:lle.

Aurinkoista talven ja Joulun odotusta,

Juhani Kukkakorpi,
RKL:n III puheenjohtaja

P.S. Ensi vuonna sata vuotta täyttävä Porin Rakennusmestarit ja -insinöörit ry toivottaa teidät kaikki tervetulleiksi liittokokoukseen Poriin marraskuussa 2016.