YIT louhii Eurajoen Olkiluodossa sijaitsevan Posivan ONKALOn ensimmäisiä tunneleita yhteistoiminnallisella hankemallilla.

Yhteistoiminnallinen hankemalli on monen vuoden kehityksen tulos. Mallia on ideoitu allianssimallin, aiempien kokemusten ja tilaajan kanssa käytyjen yhteisten keskustelujen perusteella. Projektiryhmä koostuu sekä YIT:n että Posivan edustajista.

”Posivan TU6- ja LTU1-urakoissa laskutamme tilaajaa aikaan sidotuista työmaan henkilöstön ja kaluston kustannuksista, joihin ei sisälly katetta. Lisäksi laskutamme työhön kohdistuvat materiaalikustannukset ja aliurakat sekä hallinnollisen kustannuserän. Katteen saamme tekemistämme työsuoritteista, jotka veloitetaan yksikköhinnoilla. Mallissa on myös määritelty yhteisesti sovitut avaintulostavoitteet, joiden saavuttamisesta maksetaan bonusta. Malli kannustaa mahdollisimman tehokkaaseen työhön. Toisaalta tilaajan intresseissä on myötävaikuttaa siihen, että palvelun tuottajalla on ’mestaa’, jossa työtä voidaan tehdä”, yksikönjohtaja Ari Bergström YIT:ltä kertoo.

”LTU1 on ensimmäinen loppusijoitustiloihin yltävä urakka. Tämä tarkoittaa säteilyturvaluokka 3:n tiloja ja Säteilyturvakeskuksen läsnäoloa. Laaja laatudokumentaatio vie aikaa. RSC eli Rock Suitability Criteria -prosessin mukaisilla tutkimuksilla ja mallinnuksilla varmistamme kallioperän soveltuvuuden loppusijoitukseen. Mikäli rakoilevia alueita löytyy, ohjaamme tutkimuksia kallioperässä toiselle alueelle. Siksi suunnitelmia täytyy muokata työn edetessä”, Posivan työmaayksikön päällikkö Kimmo Lehtola kertoo.

Teksti Sirkka Saarinen, havainnekuva Posiva