Saimme vastikään pitkästä aikaa olla iloisissa­ merkeissä koolla juhlistamassa ­Tampereen yhdistyksen 125-vuotista taival­ta.­ Koronavirus on valitettavasti osa arkeamme ja­ meidän täytyy oppia elämään sen tuomien ­rajoitteiden kanssa.

Rakentamisessa suurin muutostekijä­ on ilmastonmuutos. Sopeutuaksemme on alan toimijoiden ja yhteiskuntarakenteiden­ oltava joustavia. Rakennettu ympäristö­­ ­aiheuttaa noin kolmanneksen Suomen kasvihuonekaasu­päästöistä ja vaikuttaa haitallisesti ilmaston tilaan ja planeettamme resurssienkäyttöön. Kuitenkin­ rakennetun ympäristön­ rooli on mahdollista kääntää ongelmasta osaksi ratkaisua. Rakentamisen prosesseja parantamalla voidaan saavuttaa merkittävämpiä edistysaskelia kuin monella muulla alalla. Isolla toimialalla pienilläkin muutoksilla on merkitystä.

Vuosia jo valmistellussa ja nyt ehdotetussa uudessa kaavoitus- ja rakennuslaissa (KRL) on paljon uusia elementtejä, joilla pystytään hillitsemään ilmastonmuutosta. Siihen sopeutuminen olisi jatkossa huomioitava maankäytössä, rakentamisessa ja rakennusten ylläpidossa. Nämä ovat tärkeitä asioita tulevaisuuden ja lastemme kannalta. Teemat tulevat hyvin voimakkaasti esille keskustellessa nuorten mestareiden ja insinöörien kanssa.

Vihreän siirtymän ja kehittyvän kiertotalouden velvoite- ja muutoslista on todella pitkä ja vaatii jäseniltämme paljon uusia ajattelu- ja toimintatapoja. Se myös mahdollistaa toimialamme kehittymisen.­ Minulla itsel­läni on valoisa ­näkemys rakennusalan tulevaisuudesta.

Minulla­ itselläni­ on ­valoisa näkemys­­ rakennusalan­ ­tulevaisuudesta.

Samalla liittomme on suunnannut tulevaisuuteen ja tehnyt suurimman hallinnollisen uudistuksensa vuosikymmeniin. Vuoden alusta toimintansa käynnistää uudenlainen hallitus uuden puheenjohtajan johdolla, yhdistykset asemoituvat uuteen aluejakoon ja aivan uudentyyppinen e-yhdistys tulee palvelemaan jäsenhankintaa nuorten valmistuneiden mestareiden ja insinöörien parissa.

Kaikkiaan 14 vuotta hallituksessa ja 8 vuotta siitä puheenjohtajana on lyhyt ajanjakso 116-vuotiaan liittomme historiassa. Mutta henkilökohtaisesti koen antaneeni ja tehneeni kaiken vaaditun – ja kaiken voitavani. Kun aloitin toimessani, liiton talous vaati korjausliikkeen. Se edellytti maltillista, mutta aina kirpaisevaa jäsenmaksun korotusta. Lupasin palata asiaan, kun tilanne muuttuu. Nyt liiton talous on tarpeeksi vahva, jotta liiton vuosimaksua voidaan alentaa. Tämä toivoakseni lämmittää jäsenistön mieliä.

Haluan kiittää hallituksen varapuheenjohtajia ja jäseniä rakentavasta työskentelystä, kiitos myös kunniapuheenjohtajalle hyvästä yhteistyöstä ja erityinen kiitos Rakennus­mestarien Säätiölle, joka on taloudellisella tuellaan mahdollistanut monen hankkeen toteuttamisen. Lämmin kiitos myös toimitusjohtajalle ja toimiston henkilökunnalle uudistushenkisestä työskentelystä kanssani.

On ollut etuoikeus saada johtaa liittoamme. Arkeen on mahtunut tietysti paljon haasteita, mutta myös muistoihin jääviä ilon ja juhlan hetkiä.

Arvon ammattisisaret ja -veljet! Haluan sydämestäni kiittää Teitä kaikkia näistä vuosista ja toivottaa liitolle menestystä uuden puheenjohtajamme Jukka Lintusen luotsaamana. Samalla kiitän rehdin puheenjohtajakisan toiseksi tullutta Juhani Kukkakorpea monivuotisesta ja sitoutuneesta työstä liiton hyväksi.

Katsokaamme myönteisin mielin tulevaisuuteen!

Ari Autio