Helsingin Olympiastadionin uudistamistyö käynnistyi maaliskuussa louhinta- ja maanrakennustöillä. Vuonna 1938 valmistunut Stadion avataan täysin uudistettuna vuonna 2019.

Stadionin katsomot katetaan ja kaikki katsomoalueet uudistetaan. Stadionia pääsee kiertämään myös katsomoiden takaa. Vierailijoita palvelevat nykyaikaiset ravintolat ja muut tilat, jotka ovat esteettömiä ja laadukkaita, elinkaarenkestäviä ja helposti muunneltavia. Uusien toimintojen ja palveluiden sekä turvallisuuden vuoksi stadionin tonttia laajennetaan.

Uudistettu Olympiastadion on Monitoimiareena, jossa on liikunta-, kokous-, media- ja toimistotiloja sekä Urheilumuseo. Stadion täyttää kansainvälisten suurtapahtumien vaatimukset.

Uudisosat maanalaisia laajennuksia

Olympiastadionin perusparannus- ja uudistamishankkeen maarakennus- ja louhintaurakan toteuttaa Lemminkäinen Infra Oy. Urakka toteutetaan työsuunnitelman mukaisesti siten, että uusia yleisöpalvelu-, monitoimi-, liikunta-, logistiikka- ja tekniikkatiloja rakennetaan maanalaisina laajennuksina.

Maankaivuun kokonaismäärä on noin 70 000 kuutiometriä ja avolouhinnan 150 000 kuutiometriä. Urakkaan kuuluvat myös purkutyöt, rakenteiden lujitukset, ruiskubetonointi, tarkkuuslouhinta, kallion irrotukset ja irtiporaukset. Maarakennus- ja louhintatyöt jatkuvat syksyyn 2017 asti.

Hankkeen rakennustekniset työt käynnistyvät maarakennus- ja louhintaurakkasuorituksen ollessa vielä käynnissä. Rakennuttajana hankkeessa on Helsingin kaupungin rakennusviraston HKR-Rakennuttaja.

Teksti Sirkka Saarinen, kuva: Työyhteenliittymä K2S ja NRT