Maarakennusalan neuvottelukunnan Nuoria infratöihin -projekti jatkaa työtänsä vuonna 2015 entistä jämäkämmällä otteella.

Myös RKL:n tukema projekti pyrkii nimensä mukaisesti nostamaan alan profiilia etenkin nuorten silmissä. Tarkoituksena ei ole tuottaa vastakkainasettelua talonrakennuksen ja infran välille, vaan antaa nuorille realistinen kuva siitä mitä ala pitää sisällään ja millaisia töitä se tarjoaa.

Alkuvuoden näkyvimpiä toimenpiteitä on projektin alulle panema maarakennuskoneenkuljettajan rekrykoulutus. Koulutuksen toteuttaa Vantaan ja Nurmijärven TTS. Kantavana ajatuksena on puuttua Etelä-Suomen krooniseen osaajapulaan. Toinen ongelma on maarakennusalan heikko vetovoima Etelä-Suomessa. Viiden kuukauden rekrykoulutus ei tuota valmiita ammattilaisia – tuottaako mikään koulutus? Mutta se antaa hyvät lähtökohdat oppia alan ammattilaiseksi. Koulutus on suunnattu lähinnä 20–30-vuotiaille, joilla on jo mahdollisesti jotain kokemusta rakennusalasta yleensä tai maa/viherrakentamisesta erityisesti.

Laajemmin katsottuna rekrykoulutus voidaan nähdä osana työelämän muuttumista yhä epävarmempaan suuntaan. Elinikäisestä oppimisesta on tullut työelämässä arkipäivää. Koulutukseen on hakeutunut nuoria, joilla on ammattitutkinto toiselta alalta, mutta jotka ovat töiden vähyyden vuoksi kiinnostuneita vaihtamaan alaa. Toisaalta aiempi tutkinto esimerkiksi kuljetus- tai metallialalta tukee hyvin maarakennuspuolen opintoja.

Tietotekniikkaa myös infrassa

Rakennusalalla voisi muutenkin olla käyttöä eri alojen osaajien ammattitaidolle. Esimerkiksi isoista tietotekniikka-alan yrityksistä on vapautunut paljon osaamista, jota voisi hyödyntää yhä tietoteknistyvällä rakennusalalla.

Erilaiset tietoteknisen sovellukset, kuten 3D- ja 4D-mallinnus, vaativat osaamista, jota perusrakennusinsinöörillä ei monestikaan ole. Sopivalla muuntokoulutuksella tietotekniikka-alan ammattilainen voisi opiskella rakennusalan tutkinnon ja hyödyntää molempien alojen tietämystään.

Toki jollakin voi olla ajatuksia myös toiseen suuntaan kouluttautumisesta. Allekirjoittaneeseen otti yhteyttä keski-ikäinen insinööri, joka kaipasi tietoa siitä, miten voisi kouluttautua kaivinkoneenkuljettajaksi.

Oppia ikä kaikki!

Teksti Panu Tuominen, projektipäällikkö, kuva Jari Kostiainen