Työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta on vuonna 2008 annettuun valtioneuvoston asetukseen tulossa muutoksia. Niitä kaavaillaan sekä eräiden nostolaitteiden ja betonipumppuautojen tarkastuksen että laitteiden kuljettajien pätevyysvaatimusten osalta.

Osapuolten näkemysten kiristyminen loppukeväällä on kuitenkin hidastanut säädöstekstin syntyä. Jos asiaa pohtiva työryhmä saa kesän aikana asetuksen lopullisen muodon selväksi, vaikutukset näkyvät työmailla heti syksyn tullen.

Nosturinkuljettajan pätevyysvaatimuksien tarkistus lienee muutoksista merkittävin työmaiden kannalta. Nykyisessä asetuksessahan tietyt ns. ajoneuvonosturit eivät ole pätevyysvaatimuksen piirissä.

Käyttöasetuksen 14 §:ssä säädetään laitteiden kuljettajia koskevat erityiset pätevyysvaatimukset. Sen mukaan torninosturin ja sellaisen ajoneuvonosturin, jonka nostokyky on yli viisi tonnia, kuljettajalla on oltava asianmukainen ammattitutkinto tai suoritettuna sen soveltuva osa. Nämä nosturinkuljettajan pätevyydet ovat ammattitutkintojärjestelmässä.

Nykyinen asetus ei kuitenkaan vaadi alle viittä tonnia nostavan nosturin kuljettajalla voimassa olevaa pätevyysvaatimusta – ja tätä helpotusta on esitetty myös pienille torninostureille. Nämä ns. itse itsensä kasaavat nosturit olisivat silloin samassa kategoriassa, mutta koko asiasta on erilaisia näkemyksiä, joita yritellään sovitella kesän aikana.

Pienempiä nostureita käytetään yhä yleisemmin erilaisissa rakentamisen nosto- ja asennustöissä. Kun nostureita käyttävät henkilöt, joille ei ole asetettu pätevyysvaatimuksia, pystytyksien sanotaan tehdyn useimmiten puutteellisesti, nostoapuvälineitä käytetyn virheellisesti tai nostotyön vaara-alueita jääneen rajaamatta. Nostotyöt ovat usein olleet myös ylimitoitettuja käytössä olevaan nostokapasiteettiin verrattuna.

Trukin ja henkilönostimen kuljettajalla pitää olla sen käyttöön työnantajan kirjallinen lupa. Esillä on ollut ehdotus, että myös pienemmille nostimille riittäisi vastaava lupa. Sen antaessaan työnantaja on varmistautunut, että työntekijä osaa käyttää kyseistä konekalustoa.

Oma lukunsa ovat nostopuomirakenteella varustetut betonipumppuautot, jotka tällä hetkellä eivät kuulu käyttöasetuksen tarkastusten piiriin. Niiden osalta on esitetty, että myös niille asetettaisiin nostureita vastaava tarkastusvelvollisuus.

Muutokset tulisivat koskemaan niiden käyttöönotto- ja määräaikaistarkastuksia, ja tarvetta on perusteltu sillä, että nostopuomin vioittuessa hengen tai terveyden menettämisen vaara on suuri. Tapaturmavakuutuskeskuksen tietojen mukaan vuosina 2003–2014 työntekijöille sattui kolme tapaturmaa betonin nostopuomirakenteen pettämisen vuoksi. Suunnitelmissa on työnantajan velvoittaminen määräaikaistarkastuksiin.

Varautuminen tulossa oleviin muutoksiin kannattaa yrityksissä käynnistää heti, vaikka tarkkaa asetustekstiä vielä hahmotellaan. Hukkaanhan ei varovaisuus koskaan mene. Safety first!

Teksti Risto Pesonen

Tässä juttusarjassa käsitellään ajankohtaisia rakentamismääräyksiä.