Vuodesta 2018 lähtien valmisteltu maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) uudistus eteni kaavoitus- ja rakentamislakina lausuntokierrokselle viime vuoden syksyllä. Silloin RKL lausui virallisesti kantansa lähes 800-sivuiseen esitykseen, eikä ollut ainoa – ympäristöministeriölle jätettiin määräajassa reilusti yli 500 lausuntoa.

Palautteen ja poliittisen tilanteen seurauksena ympäristöministeriö jätti­ alueiden­käyttöä koskevan osion sikseen ja luonnosteli uuden typistetyn rakentamislain, joka tätä kirjoittaessa­ on eduskunnan valiokuntakäsittelyssä. Hallituksen esitys annettiin eduskunnalle syyskuussa. Valmistelu­prosessia ovat kritisoineet useat tahot, ja kirjauksista ovat olleet jyrkästi eri mieltä julkisuudessakin muiden muassa­ SAFA-arkkitehdit ja Kuntaliitto. Hyvät tavoitteet – ilmastonmuutoksen torjunta, luvituksen sujuvoittaminen ja digitalisaation edistäminen – jaetaan laajasti, mutta sora­äänet liittyvät toteutukseen ja pykälä­ohjaukseen.

RKL:lle kriittinen asia, kelpoisuusehtojen siirtymäsäännöksen voimaan jääminen, on kuitenkin mukana uudessa­ esityksessä. Sitä liitto ajoi myös lausuntoajan päätyttyä varmis­taakseen sen, että
vanhaa opisto­tason teknikkotutkintoa ei epähuomiossa pudoteta pois koulutustasovaatimuksista.

Lain tavoitteethan ovat hyvät: vähähiiliseen rakentamiseen siirtymällä saadaan tehokkaasti päästöjä alas. Tunnetusti rakentaminen ja kiinteistöt vastaavat karkeasti noin 40 prosentista päästöistä. Noin puolet maailman luonnonvaroista kuluu rakentamiseen. Kiertotalouden edistäminen, materiaalien teknologinen kehitys ja esimerkiksi logistiikan fiksumpi järjestäminen tukevat vähähiilisyyttä. Uudet rakennukset suunnitellaan paremmin muunneltaviksi ja korjattaviksi.

Uusina elementteinä laki mahdollistaa asetukset ilmastoselvityksestä ja materiaaliselosteesta sekä hiilijalanjäljen raja-arvoista. Jos laki hyväksytään, nämä tulevat asetukset liitetään osaksi Suomen rakentamismääräyskokoelmaa.

FISE:n roolin mahdollisesti mullistava uusi pätevyyslaki tekisi useista FISE-­pätevyyksistä pakollisia ja muuttaisi­ FISE:n roolia viranomaismaisempaan suuntaan. Kasvava määrä pätevyyshakemuksia ja kasvava koulutustarve heijastuvat suoraan RKL:n toimintaan. Asiantuntijoiden työ lautakunnissa ammattimaistuu. Onneksi käytössä on jo digitaalinen käsittely, joka on helpottanut lautakuntien ja sihteerijärjestöjen työtä. Resursseja on kuitenkin tarkasteltava uudelleen, jos paine pätevyyksien toteamiseen kasvaa.

Maailma muuttuu vauhdilla ja rakennusmestarien ja -insinöörien on sopeuduttava nopeasti uuteen sääntelyyn. Lain läpimeno tarkoittaa myös, että RKL:n jäsenistölle pitää tarjota koulutusta uuden lain ja uusien asetuksien vaatimuksiin.

Yritetään pysyä muutoksessa mukana,­ sillä muuttuva maailma tarvitsee ­rakentajansa.

Jere Väisänen
Liittohallituksen 2. puheenjohtaja