Rakennusala on kokenut vuosikymmenien ajan jatkuvaa muutosta. Muutokset ovat koskeneet koko rakennusalaa ammattialaan katsomatta. Lisäksi jokaisella ammattikunnalla on omiakin suuria muutoksia, joita ei muissa ole yhtä selvästi havaittavissa.

Rakennusmestarien ja -insinöörien liiton toiminnassa on viime vuosina nähty paljonkin muutoksia. Tietysti edustajat muuttuvat ikänsä tai jäsenjärjestöjen ja yhdistystoiminnan kauttakin. Liiton olemassaolo on kuitenkin tärkeä ja jäseniä yhdistävä yhteinen asia. Osa keskittyy pääasiassa järjestötoimintaan liitossa tai paikallisyhdistyksissä. Reippaat aktiivit myös tapaavat liiton järjestämien urheiluharrastusten parissa, jotkut kunnostautuvat kilpailuissakin.

RKL:n puheenjohtajisto sekä koko liittohallitus saivat olla pitkästä aikaa koolla Helsingin Kesäpäivien yhteydessä. Puolentoista vuoden Teams-palavereiden jälkeen konttoriin paluu ja läsnätyö on monelle odotettu ja tervetullut muutos.

Rakennusalalla urakoitsijat keskittävät toimintaansa. Yhä isompia urakoitsijakokonaisuuksia syntyy, eikä riskien jakaminen liene pahitteeksi tänä aikana. Nyt onneksi rakentaminen on vilkastunut, ja myös kunnat ja kaupungit ovat saaneet hankkeitaan eteenpäin. Korjausvelkaa riittää, ja uudisrakentamistakin tarvitaan.

Monien julkisen sektorin hankkeiden valvontatehtävät lisääntyvät. Se näkyy myös lisääntyvänä kysyntänä ammattilaisvalvojille: kannattaa seurata avoimia työpaikkoja. Kunnat ovat merkittäviä rakennuttajia, ja julkisen sektorin edustajan näkökulma tuo RKL:n johdolle lisäarvoa.

Vuokko Uusikangas
RKL:n III puheenjohtaja